Sijoita huippuyrityksiin globaalisti

65 000 sijoitusmahdollisuutta

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.

“Poistamme heinäsuovan, jolloin jäljelle jäävät etsimämme neulat”

Kehittämämme Stocksifter -ohjelmisto analysoi yrityksiä testattujen kriteereiden perusteella. Potentiaalisista sijoituskohteista karsiutuu 99 prosenttia analysointiprosessin aikana. Stocksifter on siis eräänlainen osakenavigaattori, joka ohjaa meitä nopeammin mielenkiintoisten sijoitusten äärelle. Tämän jälkeen analysoimme stockstifterin karsinnan läpi päässeitä yhtiöitä tarkkojen, ansaintamalleihin perustuvien kriitereiden kautta.

Lopulta analysoimistamme yrityksistä jää jäljelle 30. Ne ovat etsimiämme neuloja. Vahvoja yrityksiä, joiden osakkeiden hinta ei näkemyksemme mukaan vastaa yritysten tuloksentekokykyä.

Osakkeiden hinnat eivät ole kiinnostavia itsessään

Monet sijoittajat menettävät hermonsa ja tekevät hukkatyötä yrittäen arvailla mitä muut pohtivat. Tämä ajoituksen ja spekulaation sirkus kyllä pyörii, mutta harvemmin sijoittajien eduksi.

”Osakkeen hinta kiinnostaa meitä vain ostohetkellä”

Emme käytä aikaamme osakekurssien arvailuun, tavoitehintojen asettamiseen tai sen pohtimiseen, mikä maa tai sektori kulloinkin on muodissa. Vältämme myös valuuttakurssien suojaamista. Näihin asioihin emme kykene vaikuttamaan, emmekä ole asiantuntijoita niiden arvioinnissa. Sen sijaan yritysten rahanteon analysoiminen on fokuksemme ja leipälajimme.

Huippuyritys

Arvostamme yli kaiken yritysten kasvavaa tuloksentekokykyä. Emme siis sijoita pelkästään tulevaisuuden odotuksiin. Rahanteosta pitää olla näyttöjä, mieluiten syklien yli. Tämä saavutetaan yleensä vahvan kilpailuedun kautta, jossa asiakkaat arvostavat yrityksen tuotteita/palveluita ja ovat valmiita maksamaan niistä usein jopa enemmän kuin kilpailijan vastaavista. Markkinoille pääsyn esteiden on oltava korkealla esim. patenttien tai teknologisen vaativuuden takia.

”Pidämme yhtiöistä, joiden sijoitetun pääoman tuotto on yli 15%”

Pidämme yhtiöistä, joiden sijoitetun pääoman tuotto on yli 15% ja jotka sijoittavat voittonsa takaisin toimintaansa. Yritys on usein alansa paras, muttei välttämättä suurin. Näkemyksemme mukaan näitä yrityksiä on maailmassa 200-300 . Valitettavasti suurin osa näistä osakkeista ei ole ostettavissa alennushintaan.

30 yritystä, 10 maata, 17 toimialaa

Sifter Global -rahasto nimensä mukaisesti haravoi yrityksiä ympäri maailman, tarjoten omistajilleen erinomaisesti hajautetun sijoituskohteen. Emme usko omaavaamme kykyä arvioida mikä maa tai toimiala on kulloinkin halpa, kallis tai kehittyvä. Tässäkin luotamme Stocksifter -prosessiin. Vuosien aikana Sifterin portfolio on luonnollisesti kehittynyt. Keskimäärin pidämme kiinni sijoituksistamme neljä vuotta. Tällä hetkellä Sifter Rahasto on sijoittanut 30 yritykseen, 10 eri maassa ja 17 toimialla. Uskomme, että ne ovat vahvoja rahantekijöitä, joiden tulos kasvaa jatkossakin, osakkeita omistavien eduksi.

Mihin emme sijoita

Vaikka sijoitusavaruutemme on laajin mahdollinen emme halua tuhlata aikaamme tutkimalla kaikkia yrityksiä. Vältämme esimerkiksi maita, joissa tiedonsaanti on erittäin haastavaa kuten osassa Afrikan ja Lähi-Idän maista.

Hylkäämme myös selkeästi sykliset toimialat esim. rakennusteollisuuden yritykset, joissa tuottojen ennakointi pidemmällä tähtäimellä on vaikeaa mm. suhdannevaihteluiden vuoksi.

Emme sijoita pankki- ja vakuutusyhtiöihin, sen sijaan saatamme sijoittaa rahoitus-toimialan palvelun tarjoajiin, joilla on kyky tehdä tulosta muuttuvissa markkinatilanteissa.

Lisäksi emme myöskään sijoita vahvasti raaka-aineiden hinnoista riippuviin yrityksiin, koska esim. kahvipavun, kullan ja öljyn hinnalla spekuloiminen on oma tieteenalansa, jota me emme hallitse.

Sifter Rahasto

Sifter on toiminut rahastomuotoisena vuodesta 2003. Rahaston kotipaikka on Luxemburg. Sijoitusstrategia on pysynyt samankaltaisena koko tämän ajan. Rahaston perustajat ovat sen merkittäviä sijoittajia.

Tutustu rahastoon www.sifterfund.com
tai ota yhteyttä
Santeri Korpinen, CEO, Sifter Capital
+358 50 3689129
[email protected]