Pitkän tähtäimen sijoittajan ostopäivät ovat käsillä

Viime vuonna rahastomme vuosituotto oli 31,3 % kaikkien kulujen jälkeen. Teimme ennätysmäisen tuoton rahastomme sijoittajille. Koronamyräkkä on muuttanut tilannekuvaa nopeasti. Pitkäjänteiselle sijoittajalle on avautunut mahdollisuus lisätä laatuyhtiöitä salkkuun, alennettuun hintaan.

Mitkä tunnusmerkit suojaavat laatuyhtiöitä koronamyräkältä?

Katso myös ajankohtaiset vinkit sijoittajalle.

Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo  näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Päivitämme parhaillaan Sifter-salkun yhtiöiden tulosennusteita. Vahdimme sijoittajiemme selustaa. On sanomattakin selvää, että ennusteet on laitettava uusiksi, mutta vain lyhyen tähtäimen osalta. Olemme arvioineet, että keskimäärin 50 % tuloksista häviää kuluneelta vuodelta ja ensi vuonnakin päästään vain noin 80 % tasoon.

Hämmästyttävää on se, että 5 vuoden ennusteissa salkkumme yritykset näyttävät varsin houkuttelevilta. Moni sijoittajamme onkin hyödyntänyt laatuyhtiöitäkin koskettavan kurssilaskun ja tehnyt rahastoomme lisäsijoituksen.

Suurin muutos on, että saamme ostaa laatuyhtiöiden tulevia kassavirtoja 30 % alennuksella.

Kuluneen vuoden alussa Sifterin salkun yhtiöiden viidennen vuoden tulostuotto (Earnings Yield = viidennen vuoden tulos / osakkeen nykyinen hinta) on keskimäärin noussut kolmanneksella 5,2 prosentista 6,7 prosenttiin (nyt). Vastaavasti valtion lainoista saa alle 1 % varman tulostuoton.

Mainittakoon, että tulostuotto ei ole osakkeen hinnan nousu, vaan se tuotto-odotus, mitä uskomme yhtiöiden tarjoavan meille omistajina, kun sijoitamme niihin yhden euron tämän päivän osakehinnalla.

Yhtiöidemme ennusteissa on toki paljon epävarmuutta, mutta suunta on selvä.

Nyt saa laatua edullisesti.

Mikä Sifter?

Sifter on aktiivinen osakerahasto, joka sijoittaa laatuyhtiöihin globaalisti.

Sifter perustettiin Luxemburgiin vuonna 2003, kun Hannes Kulvik etsi omalle varallisuudelleen sijoituskohdetta. Kun vastaavia tarpeita esiintyi myös Kulvikin lähipiirissä, rahasto avattiin julkiseksi. Perustajat ja avainhenkilöt ovat edelleen sijoittajina rahastossa.

Sifter-rahastossa on kolme luokkaa, joiden minimisijoitukset ovat 100 000 €, 0,5 M€ tai 5 M€. Kaikki rahastoluokat noudattavat samaa strategiaa ja rahastoluokkien erot ovat merkintämäärissä sekä palkkioissa.

Kolme tunnusmerkkiä, jotka suojaavat sijoittajaa myrskyiltä

Tunnusmerkit ja esimerkit ovat suoraan Sifter-rahaston toiminnasta. Näin itse toimimme ja huolehdimme asiakkaidemme varallisuudesta. 

Suosimme vähävelkaisia laatuyhtiöitä joilla on vahva tase ja hyvä luottoluokitus

Vahva tase on paras puskuri yllättäviin kriiseihin. Kun kassa on kunnossa, ei yrityksen toiminta ole akuutisti riippuvainen lainarahasta. Mikäli yritys tarvitsee lainaa, hyvä luottoluokitus antaa sille edellytykset.

Pidämme vähävelkaisista, jopa kassarikkaista yhtiöistä. Ne tarjoavat sijoittajalle mielenrauhaa – varsinkin yllättävän kriisin aikoina. Velkaisen yrityksen ongelmat kasaantuvat kriisin keskellä ja lainasta on maksettava kovempaa hintaa. Se rasittaa yhtiön tulevaisuuden tulosta ja vie johdon huomion selviytymistaisteluun.

Sifterin salkun mediaani nettovelka/käyttökate (Netdebt/Ebitda) on 0,4X.

Toisin sanoen Sifterin yritykset keskimäärin voivat maksaa velkansa takaisin alle puolessa vuodessa, jos käyttökate pysyy samana. Vastaavasti S&P 500 -indeksin nettovelka/käyttökate on 1,9X (2019/Q4).

Sifter yritysten mediaani luottoluokitus on A (S&P Global).

Esimerkki Sifterin salkusta

Koito Manufacturing

Sifterin salkussa on japanilainen Koito Manufacturing. Koito on maailman suurin autovalaisimien valmistaja. Yhtiö on LED-valaistusten edelläkävijä ja sillä on määräävä markkinaosuus etenkin Toyotan ajovaloissa. Koitolla on 24 tuotantolaitosta, kymmenessä maassa ympäri maailmaa. 

Koiton osakekurssi on laskenut mielestämme liikaa, autonvalmistuksen äkillisestä hidastumisesta johtuen. Tästä huolimatta, tiedämme, että yhtiön vahva tase auttaa Koitoa selviämään vaikeina aikoina.

Näin löydämme parhaat laatuyhtiöt 2020

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.

Kumppanisijoittajan käsikirjassa kerromme, miten löydämme parhaat laatuyhtiöt ja miten toteutamme pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa.

Näin löydämme parhaat laatuyhtiöt 2020

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.

Kumppanisijoittajan käsikirjassa kerromme, miten löydämme parhaat laatuyhtiöt ja miten toteutamme pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa.

Etsimme laatuyhtiöitä, joilla on korkea sijoitetun pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on yksi tärkeimmistä mittareista laatuyhtiöiden metsästyksessä. ROIC kertoo yhtiön kyvystä luoda lisäarvoa Sinun sijoittamallesi rahalle.

Kun yrityksen ROIC on erinomaisella tasolla, esimerkiksi 15 %, niin yrityksen toimintaan sijoitettu euro tuottaa 1,15 € takaisin yhtiölle.

Parhaat yritykset eivät jaa kaikkea tulostaan omistajilleen. Ne sijoittavat osan tuloksesta takaisin omaan toimintaansa ja näin kiihdyttävät entisestään omistajan arvoa. Juuri siksi pidämme laatuyhtiöiden osakkeita erittäin houkuttelevina ja pitkällä tähtäimellä myös turvallisina sijoituskohteina.

Helmikuun lopun tilanteessa Sifterin salkun mediaani-ROIC oli 15 %. Vastaavasti S&P 500 -indeksin mediaani-ROIC oli 10 %.

Esimerkki Sifterin salkusta

S&P Global Inc.

S&P Global Inc. on globaali markkinajohtaja, joka tarjoaa asiakkailleen muun muassa velkakirjojen luottoluokitusta ja markkinadataa. Yhtiön tunnetuin tuote lienee S&P Dow Jones -indeksi, jota yhtiö ylläpitää.

Vaikeina aikoina lainojen kysyntä kasvaa ja lainojen antajat tarvitsevat luottoluokituksen pääsääntöisesti kahdelta toimijalta. S&P Globalin markkina-asema luottoluokittajana on vahva. S&P:n ROIC on pysynyt viimeiset viisi vuotta hyvällä tasolla, vähintään 30 prosentissa.

Etsimme laatuyhtiöitä, joiden tulos on ennustettava

Ennustettavuus nousee arvoonsa vaikeina aikoina. Etsimme kiihkeästi Sifterin salkkuun yhtiöitä, joiden ansaintamalli on selkeä ja kassavirta perustuu jatkuviin palveluihin.

Esimerkiksi monilla puhtaasti verkossa toimivilla laatuyhtiöillä liiketoiminta perustuu 100 % jatkuvaan laskutukseen. Ne myös kasvattavat sopimuskantaansa jatkuvasti. Liikevaihto on näillä yhtiöillä hyvin ennustettavaa ja yhtiöt ovat siksi vakaita tuloksentekijöitä.

Toinen esimerkki on jatkuvan palvelun teollisuusyhtiöt, joissa tuotetta huolletaan ja päivitetään sopimuskauden mukaisesti. Tällainen yritys on esimerkiksi lentokoneen moottoreita valmistava ja huoltopalveluita tarjoava ranskalainen Safran. Riskinä näissä yhtiöissä on kuitenkin investointien pysähtyminen matalasuhdanteen aikana.

Esimerkki Sifterin salkusta

Verisign

Internetin .com- ja .net-verkkotunnuksia hallinnoiva Verisign on hyvä esimerkki yhtiöstä, jollaisia haluamme omistaa. Verisignin kannattavuus on huippuluokkaa, kuten sopii olettaakin yhtiöltä, jolla on yksinoikeus maailman suosituimpien verkko-osoitteiden hallinnointiin.

Noin kymmenen dollarin suuruinen vuosimaksu on kuitenkin asiakkaille häviävän pieni, joten asiakkailla ei ole mitään syytä miettiä verkko-osoitteen korvaamista. Eikä asiakasyritys säästökuurille joutuessaankaan ensimmäisenä lakkauta verkkosivuaan. Itse asiassa sen se lakkauttaa kaikkein viimeiseksi.

Esimerkki Sifterin salkusta

Safran

Ranskalainen Safran valmistaa pääasiassa lentokoneen moottoreita. Safran on ollut Sifterin salkussa jo pitkään. Yhtiön tuloksen ennustettavuus nojaa noin yhdeksän vuoden tilauskantaan (50 % myynnistä) sekä jatkuvien huoltopalveluiden myyntiin.

Safranin kilpailuasema on vahva, perustuen alan parhaaseen Leap Engine -moottorityyppiin. Yhtiön liiketoiminta on ollut pitkään erityisen ennustettavaa ja alalle tulon esteetkin ovat todella korkeat. 

Ajankohtaiset vinkit sijoittajalle

Älä yritä ajoittaa ostoja täydellisesti

Sijoittajana haluat tietysti ostaa salkkuusi täydennystä, kun hinta on mahdollisimman alhainen. Helpommin sanottu kuin tehty.

Lyhyellä aikavälillä kurssien ennustaminen on vedonlyöntiä. Pitkäntähtäimen sijoittajalle on tärkeämpää hyödyntää laskun tuoma mahdollisuus tekemällä useita ostoja, kuin ajoittaa täydellisesti aallon pohja.

Todennäköisyys sille, että onnistut ostamaan alimmasta pohjasta on käytännössä mahdoton. Usein parhaat nousupäivät tulevat hyvin nopeasti ja niiden väliin jääminen se vasta kallista onkin.

Muista globaalin hajauttamisen hyödyt

Yksittäinen osakepoiminta saattaa kuulostaa nyt houkuttelevalta. Varsinkin, kun monen yhtiön pörssikurssi on pudonnut merkittävästi.

Yksittäistä osakepoimintaa tehdessä kannattaa kuitenkin muistaa, että altistut yhtiö- ja toimialakohtaiselle riskille. Sifterin salkku on hajautettu 30 yhtiöön, 20 maahan ja 10 toimialaan.

Sijoita laatuyhtiöihin pitkäjänteisesti

Laatuyhtiöt tarjoavat mielenrauhaa sijoittajalle. Juuri nyt mielenrauha ei tule monen sijoittajan mieleen, mutta juuri se on yksi keskeisimmistä hyödyistä pitkän tähtäimen osakesijoittajalle.

Kun tiedät omistavasti laatuyhtiöitä, jotka selviävät myrskyn läpi, ei tarvitse huolestua. Toki osakkeiden hinnat laskevat rajustikin, mutta tiedät, että näin on käynyt ennenkin.

Pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi kymmenen vuoden syklissä, melkein kaikilla vuosikymmenillä laatuyhtiöihin sijoittaminen on antanut sijoittajalle 6–10 % vuosittaisen tuoton.

”Monille varainhoitajille sijoittaminen on veikkaamista ja vastaanveikkaamista ja trendeissä pyörimistä. Sifterissä viehätti sen rauhallisuus.”

Mika Mäkeläinen, sarjayrittäjä

Näin löydämme parhaat laatuyhtiöt 2020

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.
Kumppanisijoittajan käsikirjassa kerromme, miten löydämme parhaat laatuyhtiöt ja miten toteutamme pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa. Rahastollamme ei ole salaisuuksia, lue käsikirja ja tiedät:

Lataa käsikirja

Sifter tarvitsee antamiasi yhteystietoja ottaakseen sinuun yhteyttä. Voit poistua rekistereistämme koska tahansa. Miten olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi? Tutustu tietosuojaselosteeseen.