Fokus yhteen rahastoon

Sifter on erikoistunut pelkästään osakkeisiin ja niiden analysointiin. Sifterillä on yksi rahasto, Sifter Global. Olemme valjastaneet kaiken toimintamme sen ympärille. Haluamme tehdä siitä parhaan osakerahaston kumppanisijoittajille.
Rahaston keskimääräinen vuosituotto vuodesta 2003 alkaen

Rahaston tuotto

Sifter Fund Global I-rahastoluokan kumulatiivinen tuottoprosentti, kaikkien kulujen jälkeen.

Vuoden alusta

3 vuotta

5 vuotta

Aloituksesta (2003-)

Rahaston arvonkehitys

Rahastoluokan viimeisin arvo

NAV R-luokka

NAV I-luokka

NAV PI-luokka

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston strategiana on sijoittaa osakkeisiin maailmanlaajuisesti keskittymällä yrityksiin, joilla on vahva kilpailuetu, laadukas johto ja osoitettu kyky tehdä tulosta. Rahasto ei käytä mitään vaihtoehtoisia sijoitusinstrumentteja tai johdannaisia välineitä osana sijoitusstrategiaansa.

Rahaston sijoitusstrategia perustuu syvällisiin yritysanalyyseihin, joihin kuuluu järjestelmällinen ja täsmällinen osakkeiden seulontastrategia, jota on kehitetty ja testattu 25:n viime vuoden aikana.

Osakkeiden seulonnassa Rahasto käyttää kehittämäänsä Stocksifter™ -ohjelmistoa, jonka avulla Rahasto hylkää ja valitsee julkisesti noteerattuja osakkeita 65 000:sta vaihtoehdosta eri puolita maailmaa.

Dokumentit
Sijoitustoiminnan tavoite

Rahaston tavoitteena on taata vakaa ja pitkäaikainen, euroissa mitattava pääoman arvonnousu sijoittamalla pörssinoteerattuihin osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti hyvin johdettuihin laatuyrityksiin, joiden osakkeet ovat likvidejä ja joiden markkina-arvo on yli 200 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisena tavoitteena on vuotuinen pääoman arvonnousu, joka riippuu mahdollisesta taloudellisesta kasvusta, mutta jonka pitäisi olla yli 8 prosenttia vuositasolla.

Riskit liittyvät lähinnä osakemarkkinoiden arvon vaihteluihin. Tutustu tarkemmin Rahaston avaintietoesitteeseen.
Rahastoa suositellaan
Rahasto soveltuu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Tämä rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa osuutensa 3-5 vuoden kuluessa
Merkintä
Sijoittaja voi merkitä, muuntaa ja lunastaa osakkeita jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Rahaston perustiedot

Aloitustiedot
19.6.2003

Valuutta
EUR

Rahaston AUM
156.6 M EUR (30.12.2022)

Juridinen rakenne
SICAV I

Rekisteröity
Luxembourg & Suomi

Säilytysyhteisö
Quintet Private Bank

Rahaston hallinto
Adepa Asset Management S.A.

Hallinnointiyhtiö
Adepa Asset Management S.A.

Sijoitusneuvonantaja
Sifter Capital Oy

Auditoija
Ernst & Young

Valvova viranomainen
FIVA (Suomi)

Valvova viranomainen
CSSF (Luxembourg)

Rahastoluokat

Sifter Global -rahastossa on kolme luokkaa. Kaikki rahastoluokat noudattavat samaa strategiaa ja rahastoluokkien erot ovat merkintämäärissä ja palkkioissa.

Sifter Fund Global

R
Merkintä alkaen 100 000 €​
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0,25 %
Hallinnointipalkkio 1,4 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU0168736675

Sifter Fund Global

I
Merkintä alkaen 500 000 €
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0,25 %
Hallinnointipalkkio 1,4 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU0168577939

Sifter Fund Global

PI
Merkintä alkaen 5 000 000 €
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0 %
Hallinnointipalkkio 1,0 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU1194076995

Rahaston hallitus on päättänyt, että merkintäpalkkiota ei peritä rahaston uusilta sijoituksilta, toisin kuin avaintietoesitteesä mainitaan.

VUOSIRAPORTTI 2022

Sifter-rahaston vuosiraportti

Vuosi 2022 oli Sifter-rahaston 20-vuotisen historian neljäs negatiivinen vuosi (-14,6 %). Kuutenatoista vuotena rahasto on tarjonnut positiivista tuottoa. Rahasto on tuottanut keskimäärin 9,0 prosentin vuosituottoa sijoittajillensa (16.9.2003–31.12.2022).

Vastuuvapauslauseke: Videon analyysit edustavat vain ja ainoastaan omaa ajatteluamme ja ovat tarkoitettu Sifter-rahaston tarpeisiin. Sijoitusneuvoja emme jaa. Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä analyyseistä.

Esittelyssä Sifterin uusimmat sijoitukset

Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen -opas

Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen

Oppaassa keskitymme pitkän tähtäimen laatusijoittamisen avainasioihin. Kerromme, miten Sifter-rahastolla olemme soveltaneet näitä oppeja jo 19 vuoden ajan.
Santeri Korpinen

Voinko auttaa?

Hei! Olen Santeri Korpinen, Sifterin toimitusjohtaja. Vastaan sijoittajasuhteistamme. Ota yhteyttä ja keskustellaan, olisiko Sifter sinulle sopiva sijoituskumppani.
Varaa keskusteluaika