Valintaprosessi

Maailman parhaiden osakkeiden poimiminen on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Stocksifter-ohjelmistolla valikoimme heinäsuovasta suurimman osan pois käden käänteessä. Jäljelle jää pieni heinätupas, josta neulan löytäminen on huomattavasti vaivattomampaa.

Stocksifter

Kehittämämme Stocksifter-ohjelmisto analysoi osakeavaruuden 65 000 yhtiötä 20 kriteerin perusteella ja karsii niistä 95 prosenttia. Analyytikkomme keskittyvät tutkimaan syvällisesti vain niitä parhaita yhtiöitä, jotka ovat läpäisseet systemaattisen seulan.

Seulonta

65 000

Vertailu

5 000

Syväanalyysi

100

Sijoitus

5

Rahasto

30

0

Seulonta

Seulontavaihe tapahtuu automaattisesti. Sen tekee Stocksifter, jonka karsintakriteerejä päivitetään aika ajoin. Kokemus on osoittanut, että seulonnan tulee olla systemaattista ja brutaalia. Tunteiluun ei ole varaa.
0

Vertailu

Vertailuvaiheessa analyytikot käyvät läpi seulonnan läpi tulleita yhtiöitä edullisuusjärjestyksessä. Tässä vaiheessa analyytikkomme tarkastelevat erityisesti yhtiön kilpailuetua ja edellytyksiä kilpailuedun jatkumiselle.
0

Syväanalyysi

Syväanalyysissä analyytikkomme pureutuvat yhtiön ansaintamalliin, kilpailuetuihin ja kilpailijoihin. Jokainen yhtiö käsitellään myös Sifterin sijoituskomiteassa ja analyysia täydennetään sijoituskomitean ohjeiden mukaisesti. Analyytikkomme laativat arvion yhtiön rahantekokyvystä 3–5 vuoden päähän. Vertaamme arviotamme muihin analyyseihin.

0

Sijoitus

Teemme vain 3–5 uutta sijoitusta vuosittain. Sifter-rahaston salkkuun nousevan yhtiön tulee olla parempi kuin jokin salkussa entuudestaan oleva sijoitus. Uusia sijoituskohteita luonnehtivat muun muassa:
0

Rahasto

Haluamme omistaa laadukkaita ansaintamalleja maailmanlaajuisesti. Uskomme, että 30 eri puolilta maailmaa toimivaa ja eri toimialoja edustavaa yhtiötä tarjoavat riittävän hajautuksen. Osakekurssien liikkeet eivät kiinnosta meitä. Sen sijaan seuraamme tarkasti omistamiemme yhtiöiden kilpailu- ja rahantekokykyä. Tarkkailemme esimerkiksi pääomien tuottoja, marginaalien kehitystä, myynnin ja jatkuvien palveluiden kasvua sekä kilpailutilanteen muutoksia.

Rahastoluokat

Sifter Global -rahastossa on kolme luokkaa. Kaikki rahastoluokat noudattavat samaa strategiaa ja rahastoluokkien erot ovat merkintämäärissä ja palkkioissa.

Sifter Fund Global

R
Merkintä alkaen 100 000 €​
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0,25 %
Hallinnointipalkkio 1,4 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU0168736675

Sifter Fund Global

I
Merkintä alkaen 500 000 €
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0,25 %
Hallinnointipalkkio 1,4 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU0168577939

Sifter Fund Global

PI
Merkintä alkaen 5 000 000 €
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0 %
Hallinnointipalkkio 1,0 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU1194076995

Rahaston hallitus on päättänyt, että merkintäpalkkiota ei peritä rahaston uusilta sijoituksilta, toisin kuin avaintietoesitteesä mainitaan.

Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas