Sifter-rahaston ESG-politiikka

Vastuullinen sijoittaminen

Tuoton lisäksi meitä kiinnostaa myös sijoituksiemme sivuvaikutukset. Haluamme sijoittaa yhtiöihin, jotka vastaavat meidän ja sijoittajiemme arvomaailmaa. Vastuullisuus on positiivinen lisäominaisuus laatuyhtiöille myös tutkimusten valossa.
ESG Policy

Vastuullisuus on järkevä osa pitkän tähtäimen sijoittamista

Sifter-rahaston strategia on laatusijoittaminen. Laatuyhtiöillä on useita numeerisia ja laadullisia tunnusmerkkejä, muun muassa kilpailua kestävät ylivoimatekijät, korkeat alalle tulon esteet sekä kasvava rahantekokyky.

Vastuullisuus ei ole Sifter-rahastolle tärkein syy sijoittaa yhtiöihin, mutta se estää meitä sijoittamasta vääriin yhtiöihin.

Sifter-rahaston ESG-lähestymistapa on käytännöllinen ja ankara

Sifter-rahaston analyytikot ja salkunhoitajat huomioivat ESG-näkökulmat luonnollisena osana sijoitusprosessia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että emme analysoi tai sijoita yrityksiin, joiden ESG-tulokset ovat alhaiset tai yhtiö toimii toimialalla, jonka olemme rajanneet pois.

Toimialat tai yhtiöt, joihin Sifter-rahasto ei sijoita

  • Tupakkatuotteet
  • Alkoholiin ja kannabikseen liittyvät yritykset
  • Puhtaat aseyritykset
  • Aikuisviihdeyritykset
  • Yhtiöt, joiden ESG-pisteet ovat matalat (MSCI ESG -indeksi)

Jos salkkuyhtiöissä havaitaan epäkohtia, tutkimme, kuinka yrityksen johto korjaa puutteet ja seuraamme kehitystä. Mikäli yhtiö ei korjaa ESG-epäkohtia, Sifterillä on valmius luopua sijoituksesta.

Sifter-rahaston ESG-luokitus

Sifter-rahaston (Sifter Fund Global) ESG-luokitus on nähtävissä Morningstar-sivuilla. Morningstar antaa 5/5 maapalloa rahastolle (31.12.2021).

MSCI ESG Rating 2022
Rahastoa arvioidaan myös MSCI-vastuullisuusluokituksen perusteella, joka antaa rahastolle keskimääräisen AAA -luokituksen, joka on korkein mahdollinen (31.12.2021).

Mielestämme ESG on vastuullisessa sijoittamisessa kuitenkin vain yksi pala totuutta. Nettovaikutus kuvaa yhtiön tuotteiden ja palveluiden vaikutusta ympäristöön, terveyteen, tiedon käyttöön ja yhteiskuntaan.

Sifter-rahaston nettovaikutus ympäristölle ja yhteiskunnalle

Toteutimme vuonna 2020 Nettovaikutus-arvioinnin Sifterin yhtiölle, yhtenä ensimmäisistä globaaleista osakerahastoista maailmassa. Yllätyimme tuloksista itsekin.

Nettovaikutus mittaa sitä vaikutusta, mikä yhtiön tuotteiden ja palveluiden valmistamisesta ja käytöstä syntyy ympäristölle ja yhteiskunnalle. Esimerkiksi sokeria voidaan valmistaa pienin ympäristövaikutuksin, mutta sokerin aiheuttamat sairaudet, kuten liikalihavuus jää huomioimatta.

Tutkimus paljasti, että Sifterin 30 yhtiön salkun nettovaikutus on positiivisempi kuin esimerkiksi OMX 25 ja S&P 100 -indeksin yhtiöiden vastaavat nettovaikutusmittarit keskimäärin ovat.

Lue myös: Vastuullinen sijoittaminen – Nettovaikutus tuo uuden näkökulman ja mittarit

Avaa Upright Project -raportti PDF

Sijoitusprosessin vastuullisuus

Sijoitusprosessimme ja rahaston johtamisen prosessit ovat yhdenmukaisia Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) kanssa.

YK:n vastuullisuusperiaatteet tarkoittavat sitoutumista esimerkiksi

  • ESG-kysymysten sisällyttämiseen osaksi sijoitusprosessia
  • Toimimiseen aktiivisena omistajana ja osakkeenomistajana ja ESG-asioiden sisällyttämiseen osaksi omistuspolitiikkaa
  • Kohdeyritysten ESG-raportoinnin edistämiseen
  • Vastuullisen sijoittamisen edistämiseen yhdessä muiden sijoittajien kanssa

Sifter Fund ja Sifter Capital toimivat vastuullisesti liiketoiminnassaan ja rahaston hallinnassa. Tämä tarkoittaa, että otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon (ESG) näkökulmat.

Lue myös: Sifter Capital Oy – Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1/2022

Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas