Laatuyhtiöihin sijoittaminen toi +31,3 % vuosituoton Sifter-rahastolle 2019

Sifter on aktiivinen osakerahasto, joka sijoittaa laatuyhtiöihin globaalisti. Rahastoon valitaan laadukkaita liiketoimintoja, joita haluamme omistaa pitkäjänteisesti.

Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo Sifterin menneestä vuodesta ja näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Sifter-rahasto sijoittaa laatuyhtiöihin globaalisti. Seulomme 65 000:n listatun yhtiön joukosta yhtiöitä, joilla on poikkeuksellisen hyvä ansaintamalli.

Sifter-rahaston kovimmat kasvajat vuonna 2019

Alla tiivistetysti ja kansankielisesti kuvattuna Rahaston kurssiraketit (1.1.–31.12.2019, tuotto kulujen jälkeen, EUR). Vaikka olemme iloisia kyseisten osakkeiden hintojen vahvasta noususta, miellyttää meitä ennen kaikkea näiden yritysten vahva liiketoiminta ja rahantekokyky.

Lam Research

Lam Research +123,4 %

Lam Research on USA:n Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävä teknologiayritys, joka valmistaa laitteita puolijohdeteollisuudelle ja jonka asiakkaita ovat maailman suurimmat siruvalmistajat, kuten Samsung, SK Hynix, Micron, Intel ja Taiwan Semiconductor.

Koska älyä tarvitsevien laitteiden määrän odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti. Piirilevyjen ja sirujen fyysinen koko pienenee ja vaatimustasot kasvavat. Samalla niiden valmistus monimutkaistuu. Lam Research on markkinajohtaja erityisesti muistisirujen laitteiden valmistuksessa.

Lam Researchin asiakkaiden odotetaan kasvattavan investointibudjettejaan tulevina vuosina, joka todennäköisesti lisää tulevaisuudessa laitteiden kysyntää entisestään.

+ 0 %

Taiwan Semiconductor Mfg. Co

TSMC +67,8 %

Taiwanissa pääkonttoriaan pitävä TSMC on maailman suurimpia puolijohdeteollisuuden sopimusvalmistajia (ns. puolijohdevalimo). TSMC valmistaa muun muassa 7 nm siruja, joita esimerkiksi Apple käyttää älypuhelimissaan ja muissa laitteissaan. Applen osuus on noin 19 % TSMC:n liikevaihdosta.

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä yhtiö raportoi hieman yllättäen 12,6 % vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun. Tämä kysyntäpiikki johtui uusien älypuheliminen lanseerauksista sekä IoT-asiakkaiden kysynnän kasvusta. Osakkeen hinta heijastaa vahvaa kasvua yhtiön tuotteiden kysynnälle.

Loppuvuonna 2019 yhtiön johto ohjeisti nostavansa investointejaan merkittävästi vastaamaan kasvavaan kysyntään osittain 5G:stä johtuen. Lisäksi yhtiön johto ennusti kaksinumeroista liikevaihdon kasvua vuosille 2020-21. Yhtiö on teknologiajohtaja alallaan ja tulee mahdollisesti lanseeraamaan 5 nm sirun ensimmäisenä maailmassa. Sirujen merkitys älylaitteissa kasvaa, kun laitteet monipuolistuvat ja pienenevät.
+ 0 %

S&P Global Inc

S&P Global Inc +65.3%

Amerikkalainen Standard&Poor’s Global tunnetaan erityisesti velkakirjojen luottoluokittajana. S&P:n markkina-asema on vahva varsinkin Yhdysvalloissa, joissa velkakirjoilta edellytetään tyypillisesti kahta luottoluokitusta. S&P ja Moody’s hallitsevat valtaosaa kyseisestä markkinasta. Lisäksi S&P lisensoi tunnettuja vertailuindeksejä kuten S&P500 ja Dow Jones. Yhtiö tarjoaa myös muita rahoitusalan infomaatiopalveluista.

Vuoden 2019 kuluessa Yhdysvaltojen ja Euroopan rahapolitiikka keveni, mikä lisäsi korkeaa korkoa tarjoavien velkakirjojen kysyntää. Tämä heijastui positiivisesti S&P:n luottoluokitustoimintaan (47% liikevaihdosta). Yhtiön korkea ja vakaa kannattavuus koheni entisestään ja oikaistu liikevoittomarginaali rikkoi 50 prosentin tason.

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä S&P:n näkymiä tukevat kaksi asiaa: suurten ja vakavaraisten amerikkalaisyhtiöiden velanotto on elpymässä vuoden 2018 heikoilta tasoilta. Lisäksi yritysvelkakirjojen arvioidaan lähivuosina erääntyvän melko tasaista tahtia, mikä ohjaa asiakkaat takaisin S&P:n palveluiden äärelle. Vuonna 2019 S&P antoi ensimmäiset luottoluokituksensa Kiinassa sekä ensimmäiset ESG-luokituksensa. Nämä liiketoiminta-alueet avaavat yhtiölle uusia kasvunäkymiä. Pitkällä aikavälillä S&P:n pitäisi hyötyä yleisestä pääomamarkkinoiden kasvusta.

+ 0 %

Rahaston tuotto

Sifter Fund Global I-rahastoluokan kumulatiivinen tuottoprosentti, kaikkien kulujen jälkeen.

Vuoden alusta

3 vuotta

5 vuotta

Aloituksesta (2003-)

”Monille varainhoitajille sijoittaminen on veikkaamista ja vastaanveikkaamista ja trendeissä pyörimistä. Sifterissä viehätti sen rauhallisuus.”

Mika Mäkeläinen, sarjayrittäjä
Sifter Fund Kumppanisijoittajan Käsikirja 2020

Näin löydämme parhaat laatuyhtiöt 2020

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.
Kumppanisijoittajan käsikirjassa kerromme, miten löydämme parhaat laatuyhtiöt ja miten toteutamme pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa.

Teimme kaksi uutta sijoitusta vuonna 2019

Teemme tyypillisesti vain 2–5 uutta sijoitusta vuosittain. Sifter-rahaston salkkuun nousevan yhtiön tulee olla parempi kuin jokin salkussa entuudestaan oleva sijoitus. Uusia sijoituskohteita luonnehtivat muun muassa:

Miksi teimme vain kaksi uutta sijoitusta?
Kaupankäynti synnyttää vain turhia kuluja, ja ne pienentävät sijoittajan tuottoja. Siksi olemme pitkäjänteisiä osakkeenomistajia ja olemme kaiken aikaa täysillä mukana erinomaisten yhtiöiden kehityksessä. Emme spekuloi vaan omistamme.
Disco Corporation Logo

Sifter sijoitti Discoon (JPN)

Japanissa pääkonttoriaan pitävä Disco Corporation valmistaa erittäin hienostuneita sirkkeleitä, joita käytetään puolijohdeteollisuudessa piikiekkojen valmistuksessa. Discon merkittävimmät markkinat ovat Kiina, Taiwan, Korea ja Japani.

Disco on noin 70 % markkinaosuudella markkinajohtaja omalla niche-alueellaan. Se on johtanut suureen asennettujen laitteiden kantaan ja näin myös hyvin kannattavaan myynnin jälkeiseen laite- ja huoltoliiketoimintaan.

Syyskuussa päättyneellä kvartaalilla Discon liikevaihto laski 12% vuoden takaisesta, johtuen hitaasta laitemyynnistä, mutta kannattava huoltoliiketoiminnan myynti säilytti liikevoittomarginaalin 29 %:ssa. Heikomman kysyntäjakson jälkeen Discon laitteiden kysynnän uskotaan kasvavan puolijohdevalmistajien kysynnän mukana.

Atlas Copco Logo

Sifter sijoitti Atlas Copcoon (SWE)

Atlas Copco on ruotsalainen laatuyhtiö, jonka juuret ulottuvat 1870-luvulle. Nykyään yhtiö on maailman suurin teollisuuden kompressorien valmistaja, toimien yli 180 maassa.

Atlaksen laitteet ovat teollisuusasiakkaille kriittisiä. Paineilman katkeaminen tyypillisesti hyydyttää tehtaan toiminnan ja huonosti huolletut kompressorit saattavat vahingoittaa tehtaan muita laitteita ja lopputuotteita saastuneella paineilmalla. Näistä syistä laitetoimittajan vaihtamiseen liittyy riskejä eikä sitä tehdä kevein mielin. Luotettava toimija kuten Atlas Copco on etulyöntiasemassa.

Yhtiön johtava markkinaosuus on myös kerryttänyt suuren asennetun laitekannan. Tiheä laitekanta tekee huoltopalvelusta tehokasta ja kannattavaa. Palveluliiketoiminta tuokin kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta.

Myimme neljän yhtiön omistukset vuonna 2019

Uudet, potentiaaliset sijoituskohteet luovat kaiken aikaa painetta salkkumme yhtiöitä kohtaan. Jos yhtiön ansaintamalli uhkaa mureta tai löydämme paremman yhtiön, se korvataan houkuttelevammalla uudella sijoituskohteella. Näin varmistamme sen, että salkussa on vain laadukkaita liiketoimintoja.

Myimme omistuksemme yhtiöistä:
Miksi myimme sijoituksia?
Emme koskaan myy osakkeita pois ”huipulla” vaan haluamme omistaa laatuyhtiöitä pitkäjänteisesti. Analyytikkomme seuraavat aktiivisesti salkkuyhtiöidemme liiketoimintaa ja tarkkailevat yhtiön tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Luovumme sijoituksista vain, kun koemme sen ansaintamallin heikentyneen tai löytäessämme paremman yhtiön.
Rolls Royce Logo

Myimme Rolls Royce sijoituksemme

Uskoimme vuosien ajan yhtiön vahvaan teknologiseen ylivoimaan ja houkuttelevaan huoltoliiketoiminnan ansaintamalliin. Valitettavasti jouduimme pettymään. Entisen laatuyhtiön rahantekokyky on viimevuosina merkittävästi heikentynyt.

Vaikka Rolls-Royce osoittaa merkkejä pitkäaikaisista kilpailueduista ilmailu- ja moottoriliiketoiminnassa, lukuisat lyhytaikaiset kysymykset ja epävarmuudet siitä, pystyykö yritys tuottamaan tarpeeksi rahaa velvoitteidensa täyttämiseksi, tekee sijoituksesta liian riskialttiin.

3M Logo

Myimme 3M sijoituksemme

3M:n osake nousi vuosien ajan hyvin, mutta sen rahantekokyky ei noussut samassa tahdissa. Näin ollen 3M:n tuotto-odotus Sifterin salkussa oli matala.

Lisäksi 3M on monialayhtiö, jonka fokus oli mielestämme epäselvä ja ansaintamalli näin ollen vaikeasti ennustettavissa. Löysimme tilalle paremman yhtiön (Disco Corporation), jonka liiketoiminta on fokusoidumpaa ja jolla on kasvava rahantekokyky.

Raytheon Logo

Myimme Raytheon sijoituksemme

Ehdotettu fuusio United Technologiesin kanssa tekee Raytheonista epäsopivan sijoituksen Sifterille.

Sulautuma aiheuttaa merkittäviä integraatioriskejä, heikentää Raytheonin strategista keskittymistä ja tekee yhtiöstä suoran ja merkittävän kilpailijan mielestämme paremmalle yhtiölle, Safranille. Lisäksi halusimme, että Sifterin salkussa ei ole ase-, tupakka-, alkoholi- tai aikuisviihdetoimialan yrityksiä, joita olemme säännönmukaisesti välttäneet.

Air Liquide Logo

Myimme Air Liquide sijoituksemme

Air Liquiden orgaanisen myynnin kasvu on ollut hidasta jo useita vuosia eikä tulevaisuus näytä oleellisesti paremmalta.

Viime vuosien tuloksen kasvu on seurausta kustannusten leikkauksista sekä Airgas -kaupan tuomista kustannussynergioista; kummankaan ei odoteta jatkuvan tai tuovan merkittävää lisähyötyä. Samaan aikaan laajentaminen putkilinjoista kaasupulloliiketoimintaan on todennäköisesti tehnyt Air Liquiden alttiimmaksi kilpailupaineille. Air Liquiden velka on korkea verrattuna muihin Sifter yrityksiin.

Sifter Fund Kumppanisijoittajan Käsikirja 2020

Näin löydämme parhaat laatuyhtiöt 2020

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.

Kumppanisijoittajan käsikirjassa kerromme, miten löydämme parhaat laatuyhtiöt ja miten toteutamme pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa.

Uskomme vahvoihin ansaintamalleihin. Etsimme aktiivisesti laatuyhtiöitä, joilla on poikkeuksellisen vahva ansaintamalli. Laatuyhtiöt tarjoavat omistajalle mielenrauhaa.

Rahastoluokat

Sifter Global -rahastossa on kolme luokkaa. Kaikki rahastoluokat noudattavat samaa strategiaa ja rahastoluokkien erot ovat merkintämäärissä ja palkkioissa.

Sifter Fund Global

R
Merkintä alkaen 100 000 €​
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0,25 %
Hallinnointipalkkio 1,4 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU0168736675

Sifter Fund Global

I
Merkintä alkaen 500 000 €
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0,25 %
Hallinnointipalkkio 1,4 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU0168577939

Sifter Fund Global

PI
Merkintä alkaen 5 000 000 €
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0 %
Hallinnointipalkkio 1,0 %
Juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio (tutustu avaintietoesitteeseen)
Lataa avaintietoesite
Rahaston tunnus (ISIN): LU1194076995

Rahaston hallitus on päättänyt, että merkintäpalkkiota ei peritä rahaston uusilta sijoituksilta, toisin kuin avaintietoesitteesä mainitaan.

Haluamme omistaa laadukkaita ansaintamalleja maailmanlaajuisesti. Uskomme, että 30 eri puolilta maailmaa toimivaa ja eri toimialoja edustavaa yhtiötä tarjoavat riittävän hajautuksen.

Näin löydämme parhaat laatuyhtiöt 2020

Parhaiden osakkeiden poimiminen maailman sijoitusavaruudesta on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Sifterissä käymme läpi yli 65 000 yhtiötä maailmanlaajuisesti. Se on raakaa työtä.
Kumppanisijoittajan käsikirjassa kerromme, miten löydämme parhaat laatuyhtiöt ja miten toteutamme pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa. Rahastollamme ei ole salaisuuksia, lue käsikirja ja tiedät:
Sifter Fund Kumppanisijoittajan Käsikirja 2020

Lataa käsikirja

Sifter tarvitsee antamiasi yhteystietoja ottaakseen sinuun yhteyttä. Voit poistua rekistereistämme koska tahansa. Miten olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi? Tutustu tietosuojaselosteeseen.