Santeri Korpinen

Miten pitkän tähtäimen sijoittaja toimii kun markkina laskee?

Osakemarkkinoiden luonteeseen kuuluu, että hinnat elävät päivittäin. Hinnat nousevat välillä liikaakin ja sitten romahtavat. Tämä liike on yhtä varmaa kuin nousuvesi, sillä erotuksella, että laskuja ja nousuja on lähes mahdoton aikatauluttaa.

Pitkän tähtäimen sijoittaja tietää, että markkinoilta pois oleminen on kallista leikkiä. Siksi hän on osakkeissa koko ajan mukana, ainakin jollain osuudella varallisuudestaan – myös markkinalaskuissa.

Näin toimii myös Sifter-rahasto. Olemme lähes 100 % painolla mukana osakkeissa kaikissa markkinatilanteissa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että istumme vain sijoituksien päällä ja odotamme. Miten valmistaudumme markkinamyllerryksiin ja miten hyödynnämme markkinoiden laskut? Tarkastellaan asiaa Sifterin sijoitusstrategian näkökulmasta.

Valmistaudu markkinalaskuihin etukäteen

Ensinnäkin on varmistuttava, että yhtiöt, joihin olemme sijoittaneet ovat erittäin laadukkaita ja niiden liiketoimintamalli on vahva. Laatuyhtiöt historiallisesti pitävät arvonsa paremmin myös markkinalaskuissa. Tosin immuuneja laskuille eivät ole mitkään osakkeet.

Laatuyhtiöiden yhdistäviä tekijöitä ovat muun muassa: yhtiöllä on vahva markkina-asema, hyvin ennustettava rahantekokyky sekä erilainen ansaintamalli, jossa selkeitä kilpailuetuja. Näiden laadullisten mittareiden lisäksi yhtiön tase on terve ja yhtiö on mieluusti velaton.

Jos haluat lukea lisää laatuyhtiöiden numeerisista tai laadullisista ylivertaisuustekijöistä, lataa Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen -opas.

Sifter-yritykset ovat vahvoja

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Sifter-rahaston yritysten keskeisiä numeerisia ylivertaisuustekijöitä ja verrattu niitä Yhdysvaltain 500 suurimman yhtiön lukuihin (S&P 500).

Seuraamme paljon muitakin yhtiökohtaisia lukuja, mutta nämä keskeiset liiketoiminnan mittarit kertovat meille, että omistamme varsin laadukkaita yhtiöitä.

Sifter-yhtiötS&P 500 -yhtiöt
Sijoitetun pääoman tuotto (%)18 %8 %
Liikevoitto (%)25 %15 %
Myynnin kasvu (%)1 %-1 %
Velkaisuus (nettovelka/käyttökate)0.1x2.0x
Sifter-rahaston avainmittarit verrattuna S&P 500 -indexin vastaaviin lukuihin. Tilanne 31.3.2021, edellisen 12 kuukauden luvut.

Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on Sifter-yhtiöillä yli tuplasti parempi kuin verrokkiryhmällä. Samoin liikevoittoprosentti on huomattavan korkea (25 %).

Huomionarvoista on myös se, että keskeiset luvut eivät laskeneet koronavuoden aikana. Tämä kertoo yhtiöidemme tuotteiden ja palveluiden tärkeydestä asiakkaille sekä yritysjohdon kyvystä johtaa liiketoimintaansa läpi myrskyjen.

Myynnin kasvu oli vain +1 %, mutta kun huomioidaan, että se tapahtui 1.4.2020-31.3.2021, on tulos varsin rohkaiseva. Tosin vaihtelua yhtiöiden välillä on paljon.

Yhtiöiden velkaisuus (nettovelat/käyttökate) on toinen tärkeä mittari. Sifterin yhtiöt ovat käytännössä velattomia (tunnusluvun mediaani 0.1x), kun S&P 500 -yhtiöiden velkaisuuden mediaani on 2.0x eli niillä on velkaa kahden vuoden käyttökatteen verran.

Esimerkkejä mielestämme laadukkaista yhtiöstä Sifter-salkussa ovat muun muassa Verisign ja Novonordisk. Verisign hallinnoi yritysten www-sivujen verkkotunnuksia kuten .com ja .net. Yhtiö toimii tasaisesti kasvavalla toimialalla lähes monopolin omaisesti.

Verisignin palveluiden kustannus heidän asiakkailleen on naurettavan pieni (8 USD), mutta palvelu on asiakkaan liiketoiminnan näkökulmasta erittäin kriittinen. Omistajan näkökulmasta on erittäin rauhoittavaa, että Verisignin kannattavuus on huippuluokkaa ja rahantekokyky on tasaisen kasvava.

Verisignista ja Novonordiskista kerromme tarkemmin oppaassamme: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen.

Riskikorjattu tulostuotto – miten teemme vaihtokauppoja laskumarkkinassa?

Koska olemme 100 % sijoitettuna osakkeisiin, Sifterille ominainen tapa on tehdä vaihtokauppoja salkun yhtiöiden kesken. Onnistuneet vaihtokaupat vaativat sen, että kaikki salkun yhtiöt ovat jatkuvasti paremmuusjärjestyksessä riskikorjatun tulostuoton mukaisesti. Toisin sanoen, minkälaista omistajalle kuuluvaa tuottoa yrityksen ennakoidaan tarjoavan viiden vuoden aikajänteellä nykyisellä osakkeen hinnalla.

Kun osakehinnat laskevat rajusti, olemme jo etukäteen päättäneet mitä yhtiöitä vähennämme ja mitä lisäämme. Tämän kaltaisen näkemyksen tarkoitus on jatkuvasti hieman parantaa 30 laatuyhtiön salkun ominaisuuksia.

Tarkastellaan vaihtokauppoja tuttuun tapaan rahaston omien esimerkkien kautta.

Safranin tulostuotto kolminkertaistui koronakevään alussa

Otetaan ensimmäiseksi esimerkiksi maailman paras lentokonemoottorien valmistaja Safran. Safranin liikevaihdosta yli kolmasosa tulee moottorien huollosta ja asennettuja moottoreita on lentokoneissa valtava määrä. Myös yhtiön tase on vahva. Koronakriisin aikana matkustamiseen liittyvien yhtiöiden osakkeiden hinnat laskivat yli 50 prosenttia – myös Safranin.

Jos uskoi siihen, että lentäminen palautuu normaaliksi esimerkiksi 2–3 vuoden aikana, niin Safranin viiden vuoden tulostuotto yli kolminkertaistui sen hetkisellä osakkeen hinnalla. Näin ollen Safranin tulevia (5 vuoden) kassavirtoja sai ostaa merkittävällä alennuksella jopa tuloksenteon lyhyen ajan (1–2 vuotta) epävarmuudella.

Kyseisen oston rahoittamiseksi meidän piti myydä muita salkun yhtiötä, joilla oli matalampi viiden vuoden riskikorjattu tulostuotto.

Tämän kaltaiset vaihtokaupat onnistuvat vain silloin, kun tuntee yhtiöiden vahvuudet ja luottaa niiden liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Microsoft: Laskee yleensä vähemmän, mutta riskit myös pienemmät

Mielestämme Microsoftin liiketoiminta on harvinaisen vahvaa ja ansaintamalli vakaa.

Monesti kriiseissä upeimpienkin laatuyritysten hinnat laskevat liikaa suhteessa niiden vahvaan liiketoimintaan ja rahantekokykyyn.

Esimerkiksi Microsoftin osakkeen hinta laski koronamyräkän aikana noin 27 % (137 USD 15.3.2020), mutta selkeästi vähemmän kuin esimerkiksi Safranin.

Koska Microsoftin liiketoiminnan vakauteen liittyi mielestämme selkeästi vähemmän riskejä, niin Micosoftin riskikorjattu tulostuotto oli myös varsin houkutteleva sijoituskohde. Tämänkaltainen vaihtokauppa on järkevä, kun salkusta löytyy matalamman tulostuoton yhtiö, jolla on suurempi tuloksen teon riski.

Laskumarkkina koettelee osakesijoittajan hermoja

Sijoittaminen osakkeisiin on psykologisesti raskasta varsinkin silloin, jos ei ole olemassa ennalta päätettyjä tapoja toimia laskumarkkinoissa. Vaikka laskumarkkinat eivät ole kenellekään miellyttäviä kokemuksia, kannattaa niistä ottaa irti ne mahdollisuudet mitä se tarjoaa.

Moni sijoittaja lankeaa ajoittamisen sudenkuoppaan. Jos myy laskumarkkinassa, niin todennäköisesti myy liian myöhään ja kun päättää ostaa takaisin, niin moni tekee senkin liian myöhään.

Oman kokemuksemme mukaan osakemarkkinoiden liikkeiden arvailuun ei juurikaan kannata käyttää aikaa. Hyvissä laatuyhtiössä kannattaa olla omistajana pitkään. Se rauhoittaa mieltä ja on usein tuonut hyviä tuottojakin.

Sifterin rooli on toimia sijoittajan osakesalkun sellaisena osana, jossa voit pysyä omistajana silloinkin, kun osakemarkkinoilla on laskuvesi.

Kiinnostaako pitkän tähtäimen laatusijoittaminen? Lataa 20-sivuinen opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa kerromme miten aika ja laatuyhtiöt tekevät työtä sijoittajan eduksi.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital Oy

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: