Jukka Jaakola, Sifter Capital

Miten seuraamme markkinoita?

Emme seuraa markkinoita. Markkinat eli päivittäisen hälyn myötä sattumanvaraisesti liikkuvat osakekurssit ovat toissijaisia. Meitä kiinnostavat yhtiöt ja niiden ansaintamallit.

Sifterin sijoitusprosessin ensimmäisessä vaiheessa Stocksifter-ohjelmisto seuloo 65 000 yhtiön osakeuniversumista tarkkaan määriteltyjen kriteerien perusteella noin 5000 kohdetta.

Seulonta on armotonta ja puhtaan mekaanista. Siinä ei ole sijaa tunteilulle.

Tässä vaiheessa seulontaa ei kiinnitetä huomiota yhtiön arvostukseen vaan pelkästään tunnuslukuihin, jotka mahdollisesti kertovat yhtiön poikkeuksellisen hyvästä ansaintamallista.

Vasta tämän jälkeen huomioon otetaan myös arvostus. Stocksifter tarjoilee kriteerit läpäisseiden yhtiöiden listan analyytikoillemme edullisuusjärjestyksessä. Näin analyytikot tutustuvat ensimmäisenä potentiaalisesti kaikkein parhaimpiin sijoituskohteisiin.

Stocksifterin mekaanisen seulonnan ansiosta pystymme valitsemaan sijoituskohteita koko maailmasta ja kaikilta kiinnostavilta toimialoilta. Lähestymistapamme poikkeaa merkittävästi sijoitusmarkkinoilla yleisestä keskittymisestä johonkin tiettyyn markkina-alueeseen tai toimialaan.

On epätodennäköistä, että kaikki maailman parhaat ansaintamallit olisivat keskittyneet yksittäiseen maahan.

Koska yhtiöiden analysoiminen vie aikaa, analyysin kohteeksi otettavien yhtiöiden joukon on oltava rajallinen. Sen sijaan että rajoittaisimme seurantaa maantieteen perusteella, Stocksifter-ohjelmiston ansiosta keskitymme analysoimaan niitä yhtiöitä, joiden liiketoiminnalla on tunnuslukujen perusteella edellytykset olla poikkeuksellisen laadukasta.

Jos jonkin toimialan yhtiöt joutuvat jostain syystä sijoittajien epäsuosioon eli niiden arvostukset ovat poikkeuksellisen edullisia, tuon alan yhtiöitä tulee runsaasti tarjolle analyytikkojemme tutkittavaksi. Jos katsomme, että ne ovat parempia kuin salkussamme jo olevat yhtiöt, sijoitamme niihin.

Jonkin toimialan korostuminen Sifter Globalin salkussa ei kuitenkaan koskaan johdu siitä, että olisimme päätyneet pitämään jotakin toimialaa kokonaisuutena aliarvostettuna.

Analysoimme yhtiöitä, emme toimialoja.

Stocksifterin seula on ehdoton: emme sijoita yhtiöön, joka ei täytä ennalta määriteltyjä numeerisia kriteerejä. Ohituskaistaa ei ole. Vaikka analyytikko saisi kuuman vinkin tai sijoituskomitean jäsen olisi ihastunut johonkin yhtiöön, sitä ei oteta analysoitavaksi, jollei se läpäise Stocksifterin kriteerejä.

Jukka Jaakkola
Sifter-investointikomitean jäsen

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: