Hannes Kulvik, Sifter Capital

Yritykset ovat talouden selkäranka – siksi sijoitamme laatuyhtiöihin

Ajattelumme kulmakivenä on aina sijoittaa liiketoimintaan ei osakekursseihin. Osake on osuus yhtiön liiketoiminnasta. Jos osaketta voi ostaa tänään edullisesti suhteessa yhtiön tuleviin 3-5 vuoden kassavirtoihin on se lähtökohtaisesti kannattavaa.

Miksi uskomme liiketoimintaan?

”Yhtiöiden johtajat miettivät kaiken aikaa, kuinka he saisivat tienattua enemmän rahaa yhtiölle. Siksi sijoitamme liiketoimintoihin”, Hannes Kulvik sanoo.

Yhtiöihin sijoittamisen etu on myös niiden ymmärrettävyys: yhtiöt ovat todellisia ja niiden arvoa voi analysoida toisin kuin joidenkin muiden sijoituskohteiden.

”Mikä on kullan arvo? Millä perusteella se määräytyy?” Kulvik kysyy.

Toisin kuin vaikkapa kulta tai muut jalometallit liiketoiminta kasvaa ja maksaa osinkoja.

”Kultaharkko ei kasva mihinkään eikä tuota mitään. Se vain on”

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tuottaneet paremmin kuin muut omaisuuslajit

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat myös turvallisempia kuin korkosijoitukset, sillä yhtiöt pystyvät mukautumaan vaihtuviin oloihin. Nostamalla hintoja ne pystyvät sopeutumaan rahan arvon muutokseen ja suojautumaan siten inflaatiolta.

Korkosijoittaja saa yleensä sijoitusajan lopuksi vain sijoituksensa nimellisarvon.

Laadukkaiden liiketoimintojen omistaminen kannattaa myös vaikeina aikoina.

Itse asiassa juuri vaikeina aikoina laatuyhtiöt menestyvät suhteellisesti paremmin.

Laatuyhtiöt voivat myös käyttää tilannetta hyväkseen ja ostaa kilpailijoitaan pois edullisella arvostuksella.

Kun Hannes Kulvik aikoinaan perusti Sifter-rahastoa, hän harkitsi myös pääomasijoittamista ja tekikin joitakin pääomasijoituksia. Pörssilistatut yhtiöt osoittautuvat kuitenkin parhaaksi tavaksi päästä kiinni ylivertaisiin liiketoimintoihin.

Pääomasijoituksiin verrattuna pörssilistatuilla yhtiöillä on monta etua

Valinnanvaraa on häkellyttävän runsaasti – Sifterin universumissa 65 000 kappaletta – ja osakkeita voi ostaa minä pörssipäivänä tahansa.

Pääomasijoituksia pääsee tekemään yleensä vain sijoituskierrosten yhteydessä tai jonkin harvoista nykyisistä omistajista päättäessä luopua omistuksestaan.

Pörssisijoittaminen on siksi monessa mielessä joustavaa.

Pörssisijoituksista pääsee myös helpommin eroon kuin sijoituksista listaamattomiin yhtiöihin.

Esimerkiksi Sifter-rahaston kautta sijoitat 30 laatuyhtiöön globaalisti. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa jokaisena pörssipäivänä. Sifter-rahasto tekee laadukkaisiin liiketoimintoihin sijoittamisen mahdollisimman helpoksi.

Alkuvaiheessa oleviin listaamattomiin yhtiöihin sijoittamiseen liittyy aivan toisenlaisia riskejä kuin jo ansaintamallinsa todistaneisiin yhtiöihin. Pörssiyhtiöistä on myös helposti saatavilla tilintarkastettuja tulos- ja taselukuja oman analyysityön pohjaksi.

Yritykset on talouden selkäranka

”Kaiken pohjana on ihmisen uteliaisuus ja ajatus paremmasta tulevaisuudesta”, Hannes Kulvik sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi viidennen sukupolven matkapuhelinverkot.

”Emme vielä edes tiedä, millaisia innovaatioita ne mahdollistavat”, hän sanoo ja antaa esimerkin innovaatioiden kumuloituvasta hyödystä:

Kun kaupungissa oli vain yksi puhelin, sillä ei tehnyt mitään. Kun puhelimia oli kaksi, niillä pystyttiin pitämään yhteyttä puhelimenomistajien välillä.

Kun puhelimia alkoi tulla lisää, syntyi aivan uudenlainen kommunikaation tapa, joka mahdollisti muiden liiketoimintojen tehostamisen ja uudet innovaatiot.

Kaiken takana on kasvu ja tuottavuus

Liiketoimintojen kasvun takana ovat väestönkasvu ja tuottavuuden kasvu. Tuottavuuden kasvua on tapahtunut historian saatossa yllättävinä hyppäyksinä. Miksi niin ei tapahtuisi myös jatkossa?

Ketkä siitä hyötyvät? Tilaisuuteen tarraavat yhtiöt.

Siksikin uskomme liiketoimintoihin.

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: