Santeri Korpinen, Sifter Fund

Kannattaako aktiiviseen rahastoon sijoittaa?

Osakesijoittajalla on periaatteessa kolme vaihtoehtoa. Sijoita suoraan osakkeisiin, sijoita passiivisiin (ETF) tai aktiivisiin osakerahastoihin, kuten Sifter. Ohessa muutamia näkökulmia ajateltavaksi.

Monesti sijoittajat ajattelevat, että aktiiviseen osakerahastoon sijoittaminen on kallista verrattuna siihen, että sijoittaisi itse osakkeisiin tai passiivisiin osakerahastoihin.

Tarkastellaan asiaa esimerkkien kautta. Esimerkeissä on käytetty aktiivisena rahastona Sifter-rahastoa (Sifter Fund Global R), joka sijoittaa laatuyhtiöihin globaalisti.

Kuinka paljon maksat kaupankäyntikuluja ostaessasi ja myydessäsi osakkeita itse?

Alla esimerkki, jossa on kuvattu yksityissijoittajan kulut, kun hän rakentaa 30 yhtiön globaalin osakehajautuksen itse. Esimerkin pohjaksi on otettu Sifter-rahaston tyypillinen vuosittainen toimeksiantojen määrä.

Sijoitat 100 000 € osakkeisiin itseKuluarvio €Kuluarvio %
Ostat 30 yhtiön osakkeita esim. Yhdysvalloista5 € / toimeksiantokulu150 €0,150 %
Saat osinkoa keskimäärin 2 %.
Maksat pääomaveroa osingosta 30 %
2 000 € osinko600 €0,6 %
Myyt 5 osaketta5 € / toimeksiantokulu25 €0,025 %
Ostat 5 osaketta tilalle5 € / toimeksiantokulu25 €0,025 %
Maksat pääomaverot voitoista 30 %5 000 € voitto1 500 €1,5 %
2,3 %
Vastuuvapauslauseke: Taulukko on vain esimerkki ja sijoittaja voi saada myös edullisemmin tehtyä omia toimeksiantoja oman pankkinsa kautta, tai sijoittajan verotus voi olla erilainen esimerkiksi yhtiön kautta tehtävissä sijoituksissa.

Ylläolevan esimerkin mukaan sijoittaja maksaa kokonaisuudessaan 2,3 %:n kulun omin voimin toteutetusta salkusta. Vaihtoehtoisesti, Sifter-rahaston R-luokan vastaavat vuosittaiset kulut ovat 1,65 % ja edullisemman PI-luokan 1,25 %.

Yksityisenä sijoittajana maksat usein kohtuullisen korkeaa hintaa, kun ostat osakkeita maailmanlaajuisesti. Sijoitusalan ammattilaisena, Sifter-rahasto maksaa aina keskimäärin vähemmän kaupankäyntikuluja kuin yksityinen sijoittaja

Vuonna 2019 Sifter-rahasto maksoi kaupankäyntikuluja 0,0083 % salkun arvosta ja teki 31,3 % vuosituoton.

Verot ovat sijoittajan isoimmat kulut

Sijoittajat harvoin laskevat, kuinka paljon he maksavat myyntivoitto- ja osinkoveroa. Varsinkin pitkän ajan sijoittajalle nämä verot syövät tuottoja.

Osinkoverot

Kun yritykset maksavat osinkoa, yksityisen sijoittajan on usein maksettava veroa osingoista, kunkin kotimaan verotuksen mukaisesti. Rahasto sitä vastoin voi periä maksettuja veroja takaisin.

Sifter-rahasto saa noin 60 % osinkoveroista takaisin, jotka Sifter sijoittaa uudelleen ansaitsemaan rahaa sijoittajilleen.

Sifterin yhtiöt maksavat keskimäärin kahden prosentin osinkoa. Kotimaasta riippuen, yksityisen sijoittajan tulisi maksaa tästä noin 30 % veroina, joka pienentää salkun tuottoa. Tällä on valtava ero pitkällä aikavälillä.

Myyntivoittoverot

Vielä suurempi merkitys sijoittajan kuluihin ja tuottoihin on myyntivoittoveroilla. Kun sijoittaja tekee muutoksia salkkuun ja myy voitolla olevia osakkeita, pitää sijoittajan maksaa myyntivoittovero (oletuksena, ettei sijoituksia hallita kapitalisaatiosopimuksen tai vakuutuskuoren alla). Rahastot eivät maksa myyntivoittoveroa vastaavanlaisessa tilanteessa, mikä tarkoittaa parempaa tuottoa sijoittajalle.

Rahastosijoittajalle myyntivoittojen verotus realisoituu vasta, kun sijoittaja nostaa sijoituksen pois rahastosta.

Tämä mahdollistaa korkoa korolle -efektin suuremman vipuvarren – sijoittajalle jää enemmän rahaa töihin.

Rahasto on kulujen näkökulmasta edullinen tapa sijoittaa ulkomaille

Sifter-rahaston juoksevat vuosittaiset kulut olivat R-luokalle 1,65 % ja PI-luokalle 1,25 % (2019). Kun tätä vertaa itse toteutettuun osakekauppaan on rahasto edullisempi tapa sijoittaa ulkomaisiin yhtiöihin.

Laatuyhtiöihin sijoittaminen toi +31,3 % vuosituoton Sifter-rahastolle 2019.

Entä oma vaiva, huoli ja ajankäyttö?

Jos rakastaa yritysten analysointia sekä niiden etsimästä ja vahtimista, niin omat suorat sijoitukset ovat tällöin järkevä vaihtoehto. Lisäksi voit saada vielä parempia tuottoja, jos oma näkemys on oikeampi ja riskinottohalu suurempi kuin esimerkiksi Sifter-rahastolla.

Useimmat tuntemani ihmiset eivät tätä työtä kuitenkaan halua itse tehdä.

Yritysten analysointi on kokopäiväistä työtä ja kaiken lisäksi psykologisesti raskasta.

Sifter-rahasto on valjastanut 8 hengen analyysitiimin toimimaan ennalta sovittujen prosessien ja ohjeiden mukaan. Toisin sanoen Sifter-sijoittajat ovat ulkoistaneet osan varallisuuttaan tämän tiimin haltuun ja saavat sen täyden osaamisen kohtuulliseen hintaan.

Aktiiviset vs passiiviset rahastot

Viime vuosien aikana passiivisten rahastojen (ETF) suosio on kasvanut. Ne ovatkin monelle fiksu vaihtoehto muun muassa globaalien osakkeiden hankintaan. ETF-rahastojen kulut ovat 0,1–0,5 % välillä, joten ne ovat kiistatta edullisempia kuin Sifterin kaltaiset aktiiviset rahastot.

Sijoittaja saa siis indeksin (jota ETF seuraa) tuoton vähennettynä 0,1–0‚5 % kululla. Vaikka kulut ovat ainoa varma asia osakesijoittamisessa, niin ETF-rahastoon sijoittava sijoittaja luopuu myös vapaaehtoisesti indeksiä paremmista tuotoista.

Aktiivisen rahaston perusidea on tarjota mahdollisuus parempaan tuottoon kuin indeksiä seuraavalla (ETF) rahastolla.

Katsotaan, onko se onnistunut?

Vertailuindeksi vs Sifter Fund Global R

Alla olevassa taulukossa on 8 vuoden ajalta aktiivisen rahaston (Sifter, R-luokka) tuotto verrattuna rahaston vertailuindeksiin, josta on vähennetty tyypillinen ETF-rahaston 0,2 % juokseva kulu. Vuodet ovat erilaisia, mutta 8 vuoden aikana Sifter-rahasto on yliperformoinut 13,4 % eli keskimäärin 1,7 % vuodessa – kaikkien kulujensa jälkeen. Vastaavasti koko Sifter-rahaston historian ajalta, vuodesta 2003 lähtien ylituottoa on kertynyt keskimäärin 1 % per toimintavuosi.

VuosiVertailuindeksi*Sifter Fund Global RErotus
2020 YTD**0,80 %7,00 %6,2 %
201928,72 %31,32 %2,6 %
2018-5,05 %-4,09 %0,96 %
20178,69 %8,49 %-0,2 %
201610,89 %6,09 %-4,8 %
20158,56 %6,07 %-2,49 %
201418,41 %24,33 %5,92 %
201317,29 %22,45 %5,16 %
Taulukossa on käytetty Sifter-rahaston R-luokan arvoja sekä rahaston *vertailuindeksiä (MSCI ACWI, Total return EUR) vähennettynä 0,2 % vuosikululla. **Ajanjakso 1.1.2013–15.10.2020.

Rahaston kulut kertovat mitä maksat, nettotuotto kertoo kuinka paljon saat sijoituksellesi tuottoa.

Muistathan kuitenkin, ettei historiallinen tuotto ole tae tulevasta.

Mitä Sifter rahasto antaa sijoittajalle?

  • 18 vuoden aikana testattu sijoitusstrategia
  • Globaali allokoitu osakerahasto, osana sijoittajan salkkua.
  • 30 laatuyhtiötä eri maista ja sektoreilta.
  • Tiimi, joka tekee töitä rahaston strategian ja sijoitusprosessin mukaisesti.
  • Kohtuullinen kustannus (vrt. itse tehdyt suorat sijoitukset)
  • Mahdollinen ylituotto (vrt. ETF-sijoitukset)
  • Sijoittajan ei tarvitse kantaa psykologista tuskaa (jos ei halua)

Tästä työstä sijoittajat maksavat meille palkkion.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital Oy

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: