Santeri Korpinen

Markkinahuipulla kannattaa keskittyä laatuun

Jos tietää, että osakemarkkinat romahtavat huomenna, ei kannata omistaa osakkeita vaan myydä. Kukaan vain ei tiedä, milloin markkinoilla alkaa pudotus ja kauanko se kestää.

Yhden sanonnan mukaan on olemassa kahdenlaisia sijoittajia: niitä, jotka luulevat tietävänsä, koska markkina romahtaa, ja niitä, jotka ymmärtävät, että eivät voi arvata markkinamuutoksia oikein, ainakaan toistuvasti. Sifter-rahasto lukeutuu jälkimmäisiin. Meillä ei ole kristallipalloa, emmekä sellaista halua.

Jos uumoilee osakemarkkinoiden korjausliikkeen tulevan ja talouden syklin kääntyvän, mutta ei halua pelata rulettia jättäytymällä pois markkinoilta, salkkua voi muokata näkemyksen mukaiseen asentoon.

Markkinahuipun lähestyessä kannattaa keskittyä laatuyhtiöihin.

Historiallisesti laatuyhtiöiden osakekurssit ovat pitäneet pintansa osakemarkkinoiden laskujaksoilla keskimääräistä paremmin. Laatuun erikoistuvan sijoitusstrategian ylituotot tehdäänkin yleensä juuri heikkoina aikoina.

T. Rowe Price jakoi viisisataa eurooppalaista suuryhtiötä kymmeneen viidenkymmenen yhtiön koriin numeeristen laatukriteerien perusteella ja seurasi salkkujen menestystä vuoden 1996 alusta syyskuun 2012 loppuun. Laadukkaimmiksi arvioidut yhtiöt tuottivat selvästi parhaiten, toiseksi laadukkain kymmenes toiseksi parhaiten ja niin edelleen.

Laatuyhtiöt hankkivat ylituottonsa pörssin laskujaksojen aikana.

Näin näyttäisi tapahtuneen myös kuluneen kevään markkinalaskun aikana. Sifterin 30 laatuyhtiön salkku vahvistui ja on tarjonnut noin 6 % ylituottoa vuoden alusta (vertailuindeksiin nähden, MSCI ACWI).

Laatuyhtiöiden suhteellisen ylituottoon laskumarkkinassa on useita syitä, mutta tärkein on se, että laadukkaat liiketoiminnat tekevät tulosta markkinatilanteesta riippumatta ja kestävät yhtiöinä laskukautta keskimääräistä paremmin.

Yksi tärkeistä Sifter-rahaston käyttämistä valintakriteereistä on juuri tuloksenteon tasaisuus.

Suhdannevakaus voi johtua esimerkiksi siitä, että yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä ei riipu syklistä. Perinteisesti tällaisia ovat olleet vahvan brändin päivittäistavarayhtiöt. Nykyään myös osa ICT-palveluiden tarjoajista voidaan lukea niihin.

Esimerkiksi Sifter-rahaston salkussa pitkään ollut yhdysvaltalainen VeriSign Inc ylläpitää yritysten www-sivujen nimipalvelua kuten .com ja .net. Harva yhtiö sulkee www-sivujansa, vaikka taantuma tulisi päälle.

Lisäksi  laadukkaalla yhtiöllä on kilpailuetu, jonka ansiosta se ei altistu järin pahasti hintakilpailulle, joka väistämättä iskee bulkkitoimialoilla tarjonnan ylittäessä kysynnän.

Koska laatuyhtiöiden pääoman tuotto on korkea, ne tekevät hyvää tulosta edelleen siinäkin tapauksessa, että kannattavuus hieman laskisi. Samassa tilanteessa heikosti kannattavat yhtiöt valahtavat herkästi tappiolle. Korkeat pääoman tuotot – esimerkiksi ROIC ja ROE – ovatkin laatuyhtiön merkittävimmät tunnusmerkit, erityisesti kun yhtiö on vähävelkainen.

Laatuyhtiöt ovat laskumarkkinoiden suhteellisia voittajia myös siksi, että heikkoina aikoina arvostetaan vakautta. Koska laatuyhtiöiden toiminta on keskimääräistä paremmin ennustettavaa, niihin uskalletaan sijoittaa.

Nekin sijoittajat, jotka ovat nousukaudella etsineet tuottopotentiaalia aloittelevista tai muuten vaikeasti ennustettavista kasvuyhtiöistä, palaavat laskukaudella laadun pariin.

Taloudellisesti vakaat ja vähän tai ei lainkaan velkaantuneet yhtiöt eivät joudu ongelmiin, jos rahoituksen saatavuus vaikeutuu. Päinvastoin ne voivat hyödyntää vahvaa taloudellista tilannettaan, jos kilpailijat joutuvat vaikeuksiin. Kovina aikoina markkinajohtajilla on hyvät mahdollisuudet parantaa asemaansa entisestään.

Yksi keskeisin syy sijoittaa laatuyhtiöihin on mielenrauha.

Vaikka osakkeiden hinnat laskisivat rajustikin, hyvät yhtiöt tekevät edelleen tulosta omistajilleen. Kun markkina rauhoittuu, hyvin yhtiöiden osakkeiden hinnat nousevat yleensä nopeammin. Tappiot tehdään usein silloin, kun kotityöt on jäänyt tekemättä ja hermot eivät pidä.

Laatuyhtiöihin sijoittaminen toi +31,3 % vuosituoton Sifter-rahastolle 2019.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital Oy

Tämä artikkeli on julkaistu 10.2.2020 myös Arvopaperin verkkosivuilla.

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: