Santeri Korpinen, Sifter Fund

Milloin osake kannattaa myydä?

Monen sijoittajan suurin huomio kohdistuu osakepoimintaan. Eikä ihme. Median otsikot kertovat, mitkä yhtiöt ovat seuraavia kurssiraketteja ja mitkä osakkeet ehdit vielä poimia muhkeiden osinkojen toivossa. Harvoin puhutaan myymisestä, eli koska yhtiöistä tulisi luopua?

Pitkän tähtäimen laatusijoittaja ostaa laadukkaita liiketoimintoja ja pysyy niissä omistajana kauan. On kuitenkin tilanteita, jossa hyvistäkin yhtiöistä on luovuttava.

Sifter-rahaston strategiassa on määritelty viisi tilannetta, jolloin luovumme salkussa olevasta yhtiöstä. Neljä ensimmäistä tilannetta liittyvät yhtiön liiketoiminnan muutoksiin ja viides osakkeen hintaan – tarkemmin sanottuna odotetun tulostuoton laskuun.

Myymme yhtiön osakkeen, jos:

  1. yhtiön ansaintamalli tai kilpailuetu heikkenee pysyvästi,
  2. yhtiön johdossa tapahtuu merkittäviä muutoksia,
  3. yritys myydään tai se tekee itse merkittävän fuusion,
  4. löydämme tilalle paremman liiketoiminnan,
  5. osakkeiden hinta nousee liikaa, eli tulostuotto laskee.

1. Yhtiön ansaintamalli tai kilpailuetu heikkenee pysyvästi

Kutsumme tällaista tilannetta Murenevan linnakkeen -tilanteeksi, jossa aiemmin vahva ja laadukas yhtiö on kohdannut pysyvän ongelman. Näin käy aika ajoin. Esimerkiksi pitkäaikaiselle sijoituksellemme Intelille kävi mielestämme juuri näin. Samoin voisi todeta maineikkaista General Electricsistä tai Nokiasta, joita emme tosin Sifterillä ole omistaneet.

Sifter-rahaston perusperiaate on omistaa erittäin vahvoja ja laadukkaita liiketoimintoja. Siksi Murenevan linnakkeen -tilanne aiheuttaa meille vahvan myyntisignaalin.

Haluamme ennakoida tulevat ongelmat ja olemme valmiit myymään yhtiön saman tien, kun se ei enää täytä laadullisia kriteerejämme. Mielestämme murenevan linnakkeen omistajana ei kannata olla, vaikka sen saisi halvalla.

Kiinnostaako pitkän tähtäimen laatusijoittaminen? Lataa 20-sivuinen opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa kerromme miten aika ja laatuyhtiöt tekevät työtä sijoittajan eduksi.

2. Yhtiön johdossa tapahtuu yllättäviä tai merkittäviä muutoksia

Myös tilanteet, joissa yhtiön ylin johto vaihtuu, ovat mielestämme ikäviä ja saattavat johtaa yhtiöstä luopumiseen.

Esimerkiksi vuonna 2018 Texas Instrumentsin tuore toimitusjohtaja sai potkut, koska hän rikkoi yhtiön code of conduct -sääntöjä. Arviomme yhtiöstä ei kuitenkaan johtanut osakkeiden myyntiin, koska tilalle tuli edellinen ja legendaarinen toimitusjohtaja, Rich Templeton

Joskus yllätykset liittyvät terveyteen, väärinkäytöksiin tai siihen, että yhtiön keulahahmolle tarjotaan vielä kiinnostavampaa tehtävää. Kaikissa tilanteissa yhtiö joutuu ainakin hetkelliseen epävarmuustilanteeseen, jossa mitataan yhtiön kulttuurin vahvuus sekä ansaintamallin erinomaisuus. Tämä kriteeri ei kuitenkaan ole yhtä vakava kuin Murenevan linnakkeen -tilanne.

3. Yritys myydään tai se tekee merkittävän fuusion

Sifterin yhtiöille tämä melko harvinainen, mutta aina mahdollinen tilanne on toteutunut kahdesti viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kesällä 2020 tämä tapahtui syöpähoitoihin erikoistuneelle laitevalmistaja Varian Medicalille, josta Siemensin tytäryhtiö teki ostotarjouksen 25 % preemiolla. Myimme Varian-osakkeemme, koska mielestämme fuusiosta syntynyt uusi yhtiö ei enää täyttänyt Sifterin laadullisia kriteerejä.

Kokemuksemme mukaan isot fuusiot johtavat usein uuteen strategiaan ja voivat murentaa yrityksen aikaisemmat terävät syömähampaat.

Toisen kerran tilanne osui eteemme maaliskuussa 2021, kun S&P Global Inc.:n yhtiökokous vahvisti fuusion IHS Markit nimisen yhtiön kanssa. Mielestämme S&P Global -yhtiön alkuperäinen kilpailuetu ja ansaintamalli huononee tämän fuusion seurauksena ja aloitimme yhtiön osakkeiden myymisen.

S&P Global Inc:n myynnistä vapautuneet pääomat sijoitimme Universal Music Group -yhtiöön.

Sifter-rahasto sijoitti Universal Music Group -yhtiöön tammikuussa 2022. Videolla Sifterin analyytikko Olli Pöyhönen kertoo tarkemmin, miksi sijoitimme yhtiöön?

4. Löydämme tilalle paremman liiketoiminnan

Sifter-salkun johtamisen periaatteena on omistaa pientä joukkoa (noin 30) yhtiöitä sekä vaihtaa niitä tilanteessa, jossa löydämme tilalle paremman yhtiön.

Pelkkä osta ja pidä -strategia ei toimi, koska yhtiöissä tapahtuu muutoksia ja osakkeita pitää pystyä kylmän viileästi vaihtamaan.

Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita yli 65 000 listatun yhtiön joukosta. Kehittämämme Stocksifter-työkalu hylkää tästä joukosta automaattisesti yli 99 % ja lopulta tarkempaan laadulliseen analyysiin päätyy vuosittain vain noin 100 potentiaalista yhtiötä ympäri maailman.

Vuosittain sijoitamme noin 3–5:een uuteen yhtiöön. Vuonna 2022 olemme tehneet kolme uutta sijoitusta.

Vertaileminen ja vaihtaminen onnistuu, koska tiedämme salkkuyhtiömme paremmuusjärjestyksen ja pystymme vertailemaan yhtiöitä keskenään.  

Esimerkiksi keväällä 2022 vaihdoimme pitkäaikaisen sijoituksemme Starbucksin, koska tunnistimme yhtiöstä murenevan linnakkeen tunnusmerkkejä, esimerkiksi äkillisen toimitusjohtajan vaihdoksen, epävarmuudet Kiinassa sekä inflaation tuomat kustannuspaineet yhtiön kannattavuuteen.

Tilalle löysimme mielestämme paremmat sijoituksen, The Walt Disney Companyn.

Sifter-rahasto sijoitti The Walt Disney Companyyn toukokuussa 2022. Videolla Sifterin analyytikko Alexander Järf kertoo, miksi sijoitimme yhtiöön ja miten Disney tekee rahaa?

5. Osakkeen hinta nousee liikaa, eli tulostuotto laskee

Tämä on niin sanottu Hinnalla on väliä -tilanne, jossa osakkeen hinta on mielestämme noussut liikaa suhteessa yhtiön tulevaan rahantekokykyyn viiden vuoden aikajänteellä.

Sifterin sijoitusfilosofiassa osakkeen hinnalla on harvinaisen pieni rooli. Mielestämme on tärkeämpää omistaa laadukkaita liiketoimintoja pitkään, kuin arvailla osakkeiden hintamuutoksia. Siksi emme koskaan aseta osakkeen hinnalle mitään tavoitetasoja lyhyelle tai pitkälle aikajänteelle. Sen sijaan rahaston kaikki yhtiöt ovat paremmuusjärjestyksessä riskikorjatun tulostuoton mukaan.

Liikaa kallistuneen yhtiön osake valuu salkun pohjille myyntilistalle, jos arvonnousulle ei ole perusteita.

Tällaisessa tilanteessa kyseinen yhtiö vaihdetaan toiseen yhtiöön, jonka laadulliset vahvuudet ovat yhtä hyvät, mutta tulostuotto selkeästi korkeampi.

Joskus syntyy myös tilanteita, jossa osakkeen hinta on noussut aivan liian korkeaksi, eli irronnut fundamenteista oikein kunnolla. Näin kävi esimerkiksi robotti-imuriyhtiö iRobotille, jonka osakkeen hinta nousi markkinaspekuloinnin johdosta räjähdysmäisesti .

Osakkeiden myynnissä ei ole varaa tunteille

Osakkeisiin ei kannata rakastua. Sammakosta ei tule prinssiä, vaikka kuinka odottaa. Mikäli yhtiön liiketoiminta murenee, se painaa väkisinkin osakkeen hintaa alaspäin.

Jos huomaat, että sijoituksesi on ajautumassa väärille raiteille, myy yhtiö. Mitä aikaisemmin myyt, sen paremmin pärjäät.

Näin toimimme Sifterillä. Myymme kun näemme, että yhtiön tulevaisuuden rahantekokyky heikkenee tai löydämme tilalle paremman yhtiön. Kuulostaa yksinkertaiselle. Todellisuudessa yhtiöiden rahantekokyvyn analysointi on täyspäiväistä työtä, jopa ammattilaisille.

Huolellinen yhtiöiden valinta, seuranta ja vaihtaminen palkitsee pitkän tähtäimen sijoittajan.

Tuoreimmassa (Q3/2022) kvartaaliraportissa kerron rahaston näkemyksiä ja mitä aktiivisia toimia olemme tehneet kvartaalin aikana.

Kiinnostaako pitkän tähtäimen laatusijoittaminen? Lataa 20-sivuinen opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa kerromme miten aika ja laatuyhtiöt tekevät työtä sijoittajan eduksi.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital Oy

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: