Santeri Korpinen

Miten tunnistaa vahvat tuloksentekijät talouden taantumassa?

Syksyn aikana epäilykset talouden ja tulosten heikkenemistä ovat laskeneet osakkeiden hintoja. Erittäin laadukkaatkin osakkeet ovat halventuneet, usein liikaa. Tällaisina hetkinä, pitkän tähtäimen osakesijoittaja nostaa katseen pois pörssikursseista ja seuraavan kvartaalin tuloksista ja keskittyy arvioimaan yhtiöiden rahantekokykyä ja tulevaisuuden näkymiä.

Kolme laatuyhtiön tunnusmerkkiä, joita kannattaa seurata

1. Mitä yhtiö myy ja kuinka kriittisestä palvelusta on kysymys?
2. Millainen on yhtiön hinnoitteluvoima?
3. Kärsiikö yhtiö nousevista koroista ja veloista?

Tärkein kriteeri pitkän tähtäimen sijoittajalle on etsiä ja omistaa yhtiöitä, joiden tuloskunto kestää myös talouden taantumassa.

Mitkä tekijät vaikuttavat yritysten tuloksiin?

On varsin selvää, että nykyisessä talousympäristössä yhtiöt tulevat pärjäämään eri tavalla ja niiden tuloksissa nähdään paljon vaihtelua. Ensinnäkin, on pystyttävä analysoimaan, miten yritysten kysyntä eli myynnin kasvu tai lasku muuttuvat.

Kysyntään ja tulokseen vaikuttavat yhtiön tuotteiden ja palveluiden kriittisyys asiakkaille sekä yritysten hinnoitteluvoima.

Yhtiöiden tuloksia voi rasittaa yllättävä kulujen kasvu, joka painaa erityisesti tuotteita valmistavia yhtiöitä raaka-aineiden hintojen nousun muodossa. Myös vahvasti velkaiset yhtiöt joutuvat uuteen tilanteeseen, jossa rahoituskustannusten nousu heikentää niiden tulosta.

Pureudutaan seuraavaksi siihen, minkälaiset yhtiöt pystyvät mielestämme ylläpitämään myynnin kasvua sekä hallitsemaan kuluja myös talouden taantumassa. Esimerkit ovat Sifter-rahaston salkusta.

1. Mitä yhtiö myy, mille asiakasryhmille ja kuinka kriittisistä palveluista on kysymys?

Alla on kuvattu hyvin yksinkertaistettu malli arvioida yhtiön ansaintamallia, eli mitä yhtiö myy, mille asiakasryhmälle ja kuinka kriittisestä palvelusta on kysymys?

Arvioimme, että puhtaasti kriittisiä palveluita tarjoavat B2B-yhtiöt (oikea yläkulma) pystyvät parhaiten pitämään tuloksensa nykyisen kaltaisessa markkinassa. Näillä yhtiöillä on lähtökohtaisesti vahva hinnoitteluvoima, jatkuvan palvelun sopimuksia sekä kyky siirtää nousseita kustannuksia hintoihinsa.

Tekijät, jotka vaikuttavat yritysten tulokseen taantumassa

Kriittisten palveluiden tarjoajilla on etu puolellaan

Kriittisiä palveluita tarjoavien yhtiöiden asiakaspito on aivan toisenlainen kuin esimerkiksi kuluttajatavarayhtiöillä, jotka joutuvat kilpailemaan kuluttajan kapenevasta palkkapussista ja arjen valinnoista. Esimerkkejä kriittisiä palveluita tarjoavista yhtiöistä ovat yhdysvaltalainen palkkahallinnon ohjelmistoja tarjoava Automatic Data Processing sekä verkkotunnuksia .com ja .net tarjoava Verisign, tai pilvipalveluita ja lisenssejä tarjoava Microsoft.

Emme näe,  että kriittisten palvelujen käyttöä vähennetään tai lopetetaan taantumassa, koska kaikki nämä palvelut ovat olennainen osa asiakasyritysten liiketoimintaa.

Vastaavasti tuotteet tai palvelut, joita on ostettu korkean suhdanteen aikana, voivat kärsiä taantumassa. Esimerkiksi kodin isoimmissa investoinneissa, kuten auton ostamisessa, kodin remontoimisessa tai lomamatkojen kysynnässä saattaa näkyä laskua, koska kuluttajien pitää säästää rahaa vain olennaiseen.

2. Hinnoitteluvoima pitää katteet korkeina

Yksi laatuyhtiön ominaisuuksista on hinnoitteluvoima. Kuluttajien ostovoiman laskiessa, alkaa armoton kilpailu tuotteiden ja palveluiden edullisuudesta. Tämä ohjaa monet yhtiöt purkamaan varastojaan ja laskemaan hintojaan kysynnän ylläpitämiseksi, katteiden laskun kustannuksella.

Kriittisten tuotteiden ja palveluiden yhtiöt pystyvät puolustamaan hintojaan paremmin, koska kilpailua on usein vähemmän ja kysyntä tasaista.

Esimerkiksi lääkeyhtiöt pystyvät usein säilyttämään sekä kysynnän että katteet varsin hyvin taantumankin aikana. Sifter-salkussa on pitkäaikainen sijoitus tanskalaiseen Novo Nordiskiin, joka on diabetes-lääkkeiden globaali markkinajohtaja.

Novon myyntikatteet ovat pitkään olleet yli 80 prosenttia. Vaikka yhtiön kulut inflaation takia nousisivat, korkeat katteet turvaavat yhtiön liikevoittoprosenttia.

Kriittisen lääkkeen tarjoajalla on myös hinnoitteluvoima puolellaan, eli kyky siirtää kuluja tuotteidensa hintoihin.

Kohonneet raaka-ainekustannukset syövät tuoteliiketoiminnan tuloksia

Inflaation ja tarjontapulan vuoksi kohonneet raaka-aineiden hinnat eivät paina palveluyhtiöitä samalla tavoin kuin tuotteita valmistavia yhtiötä. Erityisesti raaka-aineiden saatavuus on jo heikentänyt monien laadukkaiden tuoteyhtiöiden tuloksia, koska yhtiöt eivät ole pystyneet valmistamaan tuotteitaan riittävästi.

Kriittisten komponenttien heikko saatavuus on esimerkiksi heikentänyt Playstation 5 -pelikonsolia valmistavan Sonyn myyntiä sekä autojen turvallisuuslaitteita valmistavan Autolivin tulosta. Kun autovalmistajat eivät saa autoja puuttuvien sirujen takia valmiiksi, ei autojen turvalaitteetkaan mene kaupaksi. Arvoketjut ja vaikutukset ovat pitkiä ja niiden analysointi erittäin vaikeaa. Palveluyhtiöillä tätä ongelmaa ei samassa mittakaavassa ole.

3. Velattomat yhtiöt voivat keskittyä olennaiseen

Korkojen nousun myötä raskaalla velkalastilla seilaavat yhtiöt joutuvat maksamaan kovaa hintaa lainarahoistaan, joka syö tulosta.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa 20 prosenttia Yhdysvaltain pörssiyhtiöistä ovat niin kutsuttuja zombi-yhtiöitä, jotka ovat pandemian jälkeen pysyneet pystyssä vain edullisen laina-rahan turvin. Vaikka yhtiö ei olisi edes zombi-yhtiö, niin velkaisen yhtiön johto joutuu fokusoimaan aikaansa lainojen uudelleen järjestelyyn sekä kassavirran pitämiseen vahvana.

Taantuman aikana, velattomien yhtiöiden johto voi vastaavasti keskittyä yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseen ja tarvittaessa ostamaan markkinaosuutta, eli velkaisia kilpailijoitaan pois.

Vahvat vahvistuvat, kun ajat ovat kovat.

Korkojen nousu voi jopa nostaa joidenkin yhtiöiden tuloksia

Jotkut laatuyhtiöt hyötyvät korkeammista koroista. Sifterin salkussa oleva Automatic Data Processing tarjoaa palkkahallinnan ohjelmistoja yrityksille.

Yhdysvaltalaisten palkanmaksun kautta, ADP saa hetkellisesti haltuunsa miljardeja dollareita, jotka yhtiö voi sijoittaa korkomarkkinaan tuottamaan.

Arviomme mukaan, kun korot nousevat prosentin, niin ADP:n liikevoitto kasvaa ylimääräiset 8 prosenttia.

Tämä ei ollut alkuperäinen syy, miksi sijoitimme yhtiöön, mutta se on osoittautunut ADP-sijoituksessa varsin positiiviseksi asiaksi nousevien korkojen markkinassa.

Sifter-rahaston yhtiöiden koostumus

Laatuyhtiöiden liiketoiminnan tulosten ennustettavuus on yleensä korkea. Olemme rahaston 20 vuoden historian aikana halunneet sijoittaa vahvoihin laatuyhtiöihin taloustilanteista riippumatta. Sifter-salkun yhtiöistä (10/2022):

  • 50 % yrityksistä on puhtaita palveluyhtiöitä
  • 80 % harjoittaa B2B-liiketoimintaa
  • Salkun yhtiöiden tuotteet ja palvelut ovat usein kriittisiä niiden asiakkaille ja tämän vuoksi niiden kysyntä ja hinnoitteluvoima on korkea
  • Yhtiöiden myyntikatteet ovat keskimäärin 50 prosenttia
  • Yhtiöiden keskimääräinen liikevoitto on 27 prosenttia
  • Salkun yhtiöt ovat keskimäärin velattomia (0,1x käyttökate)

Pitkän tähtäimen laatusijoittaja etsii yhtiöitä, joiden tulevia kassavirtoja saa ostaa edullisesti. Näin toimii myös Sifter-rahasto.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: