Sifter-rahaston suurimmat sijoitukset ovat puolijohdeteollisuuden yhtiöitä

Sifter-rahaston suurimmat sijoitukset ovat jo vuosien ajan olleet puolijohdetoimialan yritykset Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ja Lam Research Corporation (LRCX).

Ostohetkestä lähtien ne ovat tuottaneet rahastolle: TSMC +464 % (6.8.2015–22.2.2021) ja Lam Research +416 % (18.10.2016–22.2.2021). Tuotot ovat euroissa ilman osinkoja.

Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Tiedätkö mitä puolijohdealan yritykset tekevät ja miksi ne ovat mielestämme poikkeuksellisen vahvoja laatuyhtiöitä?

  Puolijohdeteollisuus (semiconductors) on yksi vähiten ymmärretyistä toimialoista, vaikka ihmiset käyttävätkin alan yritysten valmistamia tuotteita päivittäin, esimerkiksi osana kodin elektroniikkaa ja ajoneuvoja. Samanaikaisesti, puolijohdeteollisuus on yksi kasvavimmista teollisuuden aloista maailmassa.

  Toimialan kasvu selittää yli 60 % yrityksen tulevasta kasvusta.

  Siksi toimialan kasvu on yksi viidestä keskeisestä laadullisesta kriteeristä Sifter-rahastolle, kun valitsemme yhtiöitä pitkän tähtäimen salkkuun. Tässä kirjoituksessa kerromme puolijohdeteollisuuden arvoketjusta, markkinan koosta ja kasvunäkymistä sekä siitä, millaisia yrityksiä arvoketjuun kuuluu. Lopuksi esittelemme lyhyesti kaksi Sifter-rahaston suurinta sijoitusta.

  Sifter-rahaston laadullisista kriteereistä voit lukea tarkemmin 20-sivuisesta oppaastamme nimeltä Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen.

  Puolijohdesektori pähkinänkuoressa

  Mihin puolijohteita käytetään? Puolijohteet, kuten sirut, mikropiirit ja prosessorit, ovat kaiken elektroniikan peruskomponentteja. Nykyään puolijohteet ovat laajalti käytössä lähes kaikilla teollisuuden aloilla; erityisesti kuluttajaelektroniikassa, kommunikaatioteknologiassa, autoissa, puolustusteollisuudessa sekä ilmailussa.

  Puolijohteet ovat kuin ”näkymätön infra”, joka mahdollistaa kuluttajien, teollisuuden ja yhteiskunnan toiminnan.

  Pidämme itsestäänselvyytenä, että voimme ottaa kuvia kameralla ja tallentaa niitä puhelimelle tuhansittain. Näin ei ollut vielä 20 vuotta sitten. Tämänkin ovat mahdollistaneet entistä tehokkaammat sirut ja prosessorit. Myös seuraavan kymmenen vuoden aikana puolijohdeteknologian kehitys tulee mahdollistamaan asioita, jotka tänä päivänä tuntuvat mahdottomilta.  

  Puolijohdeteollisuuden arvoketju on monipuolinen

  Puolijohdeteollisuuden arvoketju (value chain) on pitkä ja siihen kuuluu hyvin erilaisia yhtiöitä. Esimerkiksi Bloombergin tietokannassa on noin 1 000 listattua yhtiötä, jotka löytyvät Semiconductors-toimialan alta. Lisäksi listaamattomia yhtiöitä on varmasti vielä tuplasti enemmän.

  Yhtiöt voidaan karkeasti jakaa kolmeen luokkaan:

  Puolijohdetuotannon työkalu ja -konevalmistajat

  Arvoketjun yhdessä osassa on erilaisia puolijohdeteollisuuden yritysten käyttämien työkalujen ja koneiden valmistajia. Esimerkiksi Sifterin salkun yhtiö, japanilainen Disco Corporation valmistaa erittäin tarkkoja sirkkeleitä valmiiden mikrosirujen leikkaamiseen. Toinen Sifter-salkun yhtiö, Lam Research, puolestaan tekee koneita erilaisten muistisirujen valmistamiseen.   

  Puolijohteiden sopimusvalmistajat

  Erilaisten koneiden avulla valmistetaan muun muassa mikrosiruja ja piirilevyjä. Näitä tuotteita valmistetaan massatuotantona laboratorio-olosuhteissa, mikä on erityisen haastavaa ja vaatii paljon pääomia. Tuotantoa varten on syntynyt tuotteisiin erikoistuneita sopimusvalmistajia, eli ”valimoita” (foundry). Sopimusvalmistajista hyvä esimerkki on Sifter-salkun yhtiö Taiwan Semiconductor, joka on alansa suurin toimija.

  Puolijohteiden suunnittelijat ja teolliset loppukäyttäjät

  Lopuksi yhtiöt kuten Apple, Nvidia jne. suunnittelevat ja integroivat sopimusvalmistajien tuottamia valmiita mikrosiruja osaksi omia tuotteitaan tai myyvät niitä eteenpäin muihin käyttökohteisiin. Puolijohteita on kaikkialla, esimerkiksi tietokoneissa, matkapuhelimissa ja vastaavasti myös muun teollisuuden eri käyttökohteissa.

  Lataa opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen

  Puolijohdemarkkinan koko ja kasvunäkymät

  Puolijohdemarkkinan arvioidaan olevan yli 500 miljardin dollarin suuruinen (2020) ja kasvavan yli 700 miljardiin vuoteen 2027 mennessä. Loppukysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti noin 5 % vuodessa. Kasvuluvut vaihtelevat toki yhtiöistä riippuen ja siitä, missä kohtaa puolijohteiden arvoketjua ne toimivat.

  Esimerkiksi alansa suurimman toimijan, TSMC:n liikevaihdon odotetaan kasvavan vuosittain 10–15 % seuraavan viiden vuoden aikana.

  Alalle tyypillisiä ominaisuuksia ovat kuitenkin sykliset vaihtelut sekä riski ylituotannosta.

  Mitkä trendit nostavat puolijohteiden kysyntää?

  Muun muassa erilaisten älylaitteiden määrän kasvu sekä elektroniikan ja sirujen koon pieneneminen ovat johtaneet yhä vaativimpien komponenttien kysynnän nousuun viime vuosina. Myös entistä nopeampi tiedon siirto ja varastointi mahdollistavat yhä useampien käyttökohteiden kehityksen eri toimialoilla.

  Alan tärkeimpiä trendejä ovat 5G-kommunikaatio, tekoäly (AI), itseohjautuvat autot ja esineiden internet (IoT, Internet of Things).

  5G-teknologia siirtää yli 10 kertaa enemmän dataa kuin 4G-teknologian kehittyneimmät muodot. Näin ollen myös puolijohteiden täytyy kyetä täyttämään uudet vaatimukset pysyäkseen mukana 5G-ekosysteemissä.

  Esineiden internetin leviäminen on puolijohdeteollisuuden tärkeimpiä eteenpäin viejiä. Yhä kehittyneempien IoT-tuotteiden tullessa markkinoille esineiden välinen internet tarjoaa uusia ja monipuolisempia mahdollisuuksia puolijohteiden valmistajille. Esineiden internetiä voidaan soveltaa niin teollisuuden automaatiojärjestelmiin kuin älylaitteisiin, ja niissä kaikissa käytetään puolijohteita.

  Tekoälyteknologian käyttöönotto on kasvava puolijohdealan trendi. Technavion markkinaraportti ennustaa, että tekoälysirun sekä tekoälyyn pohjautuvien sovellusten kasvava kysyntä eri aloilla luo uusia kasvumahdollisuuksia puolijohdeyrityksille.

  Sifter-rahaston kaksi suurinta puolijohdeteollisuuden sijoitusta

  Lam Research Corporation ja Taiwan Semiconductor vastaavat yhteensä noin 18 % koko Sifter-rahaston salkusta. Mikä tekee näistä yhtiöistä mielestämme laadukkaita pitkän tähtäimen sijoituksia?

  Lam Research Corporation (LRCX)

  Lam Research Corporation on USA:n Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävä teknologiayritys, joka valmistaa laitteita puolijohdeteollisuudelle. Yhtiön asiakkaita ovat maailman suurimmat siruvalmistajat, kuten Samsung, SK Hynix, Micron, Intel ja Taiwan Semiconductor. Yhtiö on markkinajohtaja erityisesti muistisirujen teolliseen tuotantoon tarvittavien laitteiden valmistuksessa.

  Kilpailuedun tunnusmerkit

  • Myyntikate 5 vuoden ajalta tasaisesti noin 45 % ja käyttökate 24–32 %
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) keskimäärin 20 % viiden vuoden jaksolla
  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 14 % vuodessa viiden vuoden jaksolla
  • Osakekohtaisen tuloksen kasvu keskimäärin 30 % vuodessa viiden vuoden jaksolla.   

  Kasvunäkymät

  Lam Researchin asiakkaiden odotetaan kasvattavan investointibudjettejaan tulevina vuosina, joka todennäköisesti lisää laitteiden kysyntää tulevaisuudessa entisestään. SEMI:n ennusteen mukaan globaalit investoinnit puolijohteiden tuotantolaitteisiin kasvavat 4 % ja 6 % vuosina 2021 ja 2022.

  Sifter-rahasto sijoitti Lam Researchiin 10/2016 ja teki lisäsijoituksen 3/2020. Kuvassa osakkeen arvonkehitys viimeiseltä viideltä vuodelta.
  Lam Researchin rahantekokyky on ollut tasaisen kasvava, mutta hieman syklisempi kuin TSMC:n. Kuvassa oikaistu nettotulos vuosilta 2005–2020 ja markkinan ennuste vuosille 2021–2025.

  Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

  Taiwanissa pääkonttoriaan pitävä TSMC on maailman suurin puolijohdeteollisuuden sopimusvalmistaja (ns. puolijohdevalimo). TSMC valmistaa muun muassa 5 nm siruja, joita esimerkiksi Apple käyttää älypuhelimissaan ja muissa laitteissaan. Applen osuus on yli 20 % TSMC:n liikevaihdosta.

  Yhtiö tulee mahdollisesti lanseeraamaan 3 nm sirun ensimmäisenä maailmassa. TSMC on ainoa riippumaton valimo, joka pystyy valmistamaan uusimman sukupolven, kaikista vaativimpia siruja. Tämä mahdollistaa yhtiölle vahvan kilpailuaseman sekä korkeat katteet. Voisikin todeta, että TSMC toimii lähes monopolistisesti kasvavalla markkinalla, jonka alalle tulon esteet ovat korkeat ja kumulatiivinen oppimisprosessi pitkä.

  Kilpailuedun tunnusmerkit

  • Käyttökate keskimäärin 65 % ja liikevoittomarginaali 40 % viiden vuoden ajalta
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) keskimäärin 20 % viiden vuoden jaksolla
  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 9,7 % vuodessa viiden vuoden jaksolla
  • Osakekohtaisen tuloksen kasvu 12 % vuodessa viiden vuoden jaksolla

  Kasvunäkymät

  Huippuluokan puolijohteiden valmistus keskittyy yhä harvemmalle yhtiölle mikä kasvattaa TSMC:n volyymejä. Samaan aikaan palveluiden hinta pysyy korkeana. TSMC ennustaa liikevaihdon kasvavan keskimäärin 10–15 % vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

  TSMC osakkeen arvonkehitys
  Sifter-rahasto sijoitti TSMC-yhtiöön 8/2015 ja teki lisäsijoituksen 2/2019. Kuvassa osakkeen arvonkehitys viimeiseltä kahdeltakymmeneltä vuodelta.
  TSMC rahantekokyky on ollut tasaisen kasvava ja sen uskotaan kiihtyvän entisestään. Kuvassa oikaistu nettotulos vuosilta 2005–2020 ja markkinan ennuste vuosille 2021–2023.

  Kasvava toimiala on vain yksi laadullinen sijoituskriteeri

  Kun etsimme yhtiöitä Sifterin pitkän tähtäimen salkkuun, on toimialan kasvu ja kilpailun intensiteetti yksi tärkeistä arvioitavista kriteereistä.

  Muista kriteereistä löydät tietoa oppaasta: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. 20-sivuinen opas sisältää viisi keskeistä sijoituskriteeriä ja viisi case-esimerkkiä kriteerien käytöstä.

  Santeri Korpinen
  CEO, Sifter Capital Oy

  Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
  Tilaa sifterin uutiskirje

  Ajatuksia laatusijoittamisesta

  Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: