Karl-Johan Lidsle, Sifter Fund analyytikko

West Pharmaceutical Services on loistava esimerkki laatuyhtiöstä, jolla on vahvat alalle tulon esteet

West Pharmaceutical Services ei ole monille tuttu nimi, mutta jokainen meistä on todennäköisesti käyttänyt yhtiön tuotteita tietämättään. Noin kolmen miljardin dollarin vuositulonsa ansiosta West on Goljat pienillä, mutta kannattavilla ja nopeasti kasvavilla lääketeollisuuden markkinoilla. On monia syitä uskoa, että yhtiön asema on erittäin vahva.

Sifter-rahasto sijoitti Westiin kesäkuussa 2022. Sukelletaan seuraavaksi syvemmälle syihin, miksi sijoitimme Westiin ja mikä tekee siitä mielestämme laadukkaan yrityksen, ja siksi sopivan Sifterin portfolioon.

Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Laatuyhtiön tunnistaminen perustuu aina ensin numeerisiin faktoihin, jotka osoittavat, että yritys on jo historiallisesti osoittanut ylivoimaista taloudellista kykyä. Numeeriset ylivoimatekijät osoittavat, että yrityksessä on potentiaalia.

  West Pharmaceutical numeeriset faktat
  Westin historialliset luvut. Poikkeuksellisen merkittävää on voimakas kasvu yhdistettynä vahvaan operatiiviseen vipuvaikutukseen, mikä johtaa massiiviseen, yli 30 prosentin vuotuiseen nettotulon kasvuun.

  Kun katsomme Westin numeerisia mittareita kuluneen viiden vuoden aikana, näemme, että liikevaihdon kasvua on tullut tasaisesti, kannattavuus on erittäin korkea ja yhtiö on lähes velaton. Poikkeuksellisen merkittävää on voimakas kasvu yhdistettynä vahvaan, yli kolmenkymmenen prosentin, vuotuiseen nettotuloksen kasvuun.

  Laatuyhtiön numeeriset valintakriteerit ovat kuitenkin vain historiaa ja siksi sijoittajan vaativin työtaakka onkin tutkia sellaisia yrityksen laadullisia etuja, jotka voisivat mahdollistaa yhtiön rahanteon kasvun vieläkin vahvempana tulevina vuosina.

  Laatuyhtiön laadulliset valintakriteerit mahdollistavat tulevaisuuden kasvun

  Kun löydämme potentiaalisen laatuyrityksen tuhansien ehdokkaiden joukosta, analysoimme yrityksen liiketoimintaa laadullisin kriteerein. Laadulliset ylivoimatekijät mahdollistavat tulevaisuuden menestymisen ja selittävät useimmiten yrityksen kilpailijoita korkeamman tuloksen.

  • Ansaintamalli on kilpailukykyinen
  • Markkinoille tulon kynnys on korkea
  • Tuotteet ja palvelut ovat kriittisiä asiakkaille
  • Tuote edustaa vain pientä osaa asiakkaan kokonaiskuluista
  • Merkittävä osa liikevaihdosta on jatkuvaluonteista
  • Yhtiön tuotteilla on hinnoitteluvoimaa
  • Toimiala tai niche-markkina kasvaa
  • Yhtiöllä on kyvykäs johto ja vahva yrityskulttuuri

  Tyypillisesti tällainen tutkimus kestää viikoista kuukausiin. Seuraavaksi yhteenveto tärkeimmistä löydöistämme Westistä ja sen laadullisista ylivoimatekijöistä.

  Mitä West Pharmaceutical tekee?

  West suunnittelee ja valmistaa lääkepakkauksia lääkeyrityksille. Tarkemmin sanottuna, Westin tuotteet ovat kumikomponentteja, jotka joutuvat fyysiseen kosketukseen lääkkeen kanssa, esimerkiksi korkit, tulpat, tiivisteet ja männät.

  West Pharmaceutical valmistaa kumikomponentteja
  West Pharmaceutical valmistaa lääkepakkauksia ja -toimituksia lääketeollisuudelle. Tuotteet ovat kriittisiä, mutta vain murto-osa lääkkeen lopullisista kustannuksista.

  Ensi silmäyksellä nämä saattavat tuntua vähäarvoisilta tuotteilta, joita pitäisi tuottaa massatuotantona edullisessa maassa. Koska kyseessä on lääketeollisuus, niin näin ei ole. Vahvasti reguloidulla lääketeollisuuden markkinalla on äärimmäisen tärkeää, että kaikki mikä koskettaa lääkettä, ei vaikuta lääkkeen turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

  Tiedämme, että lääkeyritykset saattavat käyttää lääkkeiden kehittämiseen jopa kymmenen vuotta ja miljardeja dollareita. Heillä on tietenkin kova kiire lanseerata uudet lääkkeet markkinoille mahdollisimman nopeasti, saadakseen tuottoa investoinneilleen. Jos uusi lääke pitää vetää pois markkinoilta huonolaatuisen kumitulpan aiheuttaman saastumisen vuoksi, se on valtavaa resurssien ja mahdollisuuksien tuhlausta.

  Vaikka Westin valmistamat tuotteet ovat vain murto-osa lääkkeen lopullisista kustannuksista, ovat ne kriittinen pala palapeliä, joka varmistaa, että lääkeyhtiöt voivat myydä turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä.

  Tutkitaan seuraavaksi Westin ansaintamallia, eli sitä kuinka yritys tekee valtavia voittoja.

  Westillä on kaksi liiketoimintamallia: sopimusvalmistus ja oma valmistus

  West Pharmaceutical liiketoiminta-alueet
  West Pharmaceuticalin liiketoimintamallit, tuotot ja käyttökatteet.

  Sopimusvalmistus on noin viisitoista prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Se on kohtuullisen vakaa, mutta ei kovin ihmeellinen liiketoiminta, jossa West valmistaa lääkinnällisiä laitteita asiakkaidensa omistamien immateriaalioikeuksien perusteella. West on esimerkiksi maailman suurin insuliinin autoinjektoreiden valmistaja.

  Sen sijaan mielenkiintoisempi liiketoiminta on Westin oma valmistus, eli proprietary business, joka on yhtiön kasvava timantti.

  West Pharmaceutical arvoketju
  Kaavio kuvaa Westin päätuotteita, joita yhtiö tarjoaa lääkevalmistajille. Kun siirrymme kuvassa oikealle ja ylöspäin, asiakkaan saama arvo ja asiakkaiden läheisyys kasvavat ja vastaavasti Westin saamat tuotteiden myyntihinnat ja katteet kasvavat.

  Kuvan vasemmassa alalaidassa on Westin edullisin tarjonta, eli tavallinen, yksinkertainen kumikomponentti. West valmistaa paljon yksinkertaisia kumikomponentteja – noin neljäkymmentä miljardia kappaletta vuodessa. Nämä osat eivät kuitenkaan ole vielä valmiita asennettavaksi, injektiopulloon tai ruiskuun – jonkun on pestävä, steriloitava, päällystettävä ja tarkastettava tuotteet.

  Ajan myötä, kun lääkevalmistajat ovat pyrkineet alentamaan kustannuksia, vähentämään ydintoimintoihin kuulumattomia toimintoja ja ylläpitämään jatkuvasti korkealaatuisia komponentteja, West on ollut täydellisessä asemassa ottamaan haltuunsa tämän lisäarvoa tuottavan prosessin asiakkailtaan.

  West on luonut kannattavan liiketoiminnan tuottamalla yhä korkeampaa lisäarvoa yksinkertaisille kumikomponenteille.

  Vastaavasti lääkeyhtiöille ja lääkkeen lopulliselle hinnalle Westin tekemän toiminnan kulu on pyöristysvirhe, koska asiakkaan lääkkeen laatua ei voi vaarantaa.

  West Pharmaceuticalin liiketoimintaa suojaavat korkeat alalle tulon esteet

  Kilpailun intensitetti tai mieluiten sen vähyys on tyypillistä laatuyhtiöille. Onko Westin liiketoiminta suojassa kilpailulta eli mitkä ovat mahdolliset alalle tulon esteet?

  Emme halua omistaa sellaisia yhtiöitä, jotka antautuvat jatkuvaan hintakilpailuun uusien tulokkaiden kanssa.

  Kun markkina kasvaa ja katteet ovat hyvin houkuttelevia, mikä estää uusia kilpailijoita tulemasta markkinoille? Vastaus on laaturiski, joka aiheutuu toimittajan vaihtamisesta, teknologisesta asiantuntemuksesta tai resurssivaatimuksista rakennetuille tuotantolaitoksille.

  Suurin markkinoille pääsyn este on nimeltään Drug Master File

  Sääntelyviranomaisten tavoitteena ympäri maailman, on suojella kuluttajia varmistamalla lääkkeiden turvallisuus ja teho. Siksi erittäin tiukka sääntely vaatii lääkkeiden valmistajia määrittelemään menetelmät, tilat, valmistuksen valvonnan, käsittelyn ja tietysti lääkkeen pakkauskomponentit.

  Drug Master File on siis viranomaisten hyväksymä resepti lääkkeen valmistusta varten ja sitä ei hevillä muuteta.

  Vaikka reseptin muuttaminen on teoriassa mahdollista, se on erittäin kallis prosessi, joka vaatii testausta ja uudelleen hyväksyntää viranomaisilta. Siksi lääkevalmistajat eivät sitä lähde muuttamaan, varsinkaan pienten komponenttien osalta. Westin tuotteilla kustannukset lasketaan sentteinä lopputuotetta kohden.

  West Pharmaceutical on markkinajohtaja kasvavalla niche-markkinalla

  Näyttäisi vahvasti siltä, että West on onnistunut taitavasti luomaan itselleen pienen, mutta kriittisen aseman lääketeollisuudessa. Haluamme kuitenkin ymmärtää, kasvavatko taustalla olevat markkinat?
  Jotta voimme vastata kysymykseen, meidän on tarkasteltava tarkasti loppumarkkinoita – siis lääketeollisuutta.

  West Pharmaceutical lääketeollisuuden markkinan koko
  West Pharmaceutical on niche-markkinajohtaja valtavalla lääketeollisuuden toimialalla.

  Yksi tapa tarkastella yli biljoonan dollarin, eli tuhannen miljardin lääketeollisuuden markkinaa, on jakaa se pienmolekyylisiin ja suurimolekyylisiin lääkkeisiin.

  Pienimolekyyliset lääkkeet ovat useimmille ihmisille tuttuja. Niitä ovat suun kautta nautittavat pillerit, jotka hoitavat loputtomasti erilaisia vaivoja ja sairauksia, esimerkiksi yksinkertaiset kipulääkkeet. Näiden lääkkeiden kasvua ovat tukeneet yksinkertaiset tekijät, kuten väestönkasvu ja terveydenhuollon saatavuuden paraneminen kehitysmaissa.

  Westin kannalta mielenkiintoisempia ovat kuitenkin suurimolekyyliset lääkkeet, joiden odotetaan olevan lääketeollisuuden kasvumoottori. Nämä ovat biologisia lääkkeitä, monimutkaisia molekyylejä, joita syntyy elävissä soluissa.

  Biologiset lääkkeet muodostavat jo suurimman osan myydyimmistä lääkkeistä, jotka hoitavat ikään ja elämäntapaan liittyviä sairauksia, kuten syöpää, autoimmuunisairauksia ja diabetesta.

  West Pharmaceutical kaksi suurinta lääketyyppia
  Suurmolekyylisten lääkkeiden odotetaan olevan lääketeollisuuden kasvumoottori.

  Suurimolekyylisten lääkkeiden juju on siinä, että niitä ei voida ottaa suun kautta, vaan ne yleensä ruiskutetaan.

  Nämä lääkkeet ovat myös yleensä alttiimpia saastumiselle ja herkempiä lämmölle ja valolle. Nämä tekijät lisäävät laadukkaiden ja tarkasti suunniteltujen kumikomponenttien kysyntää entisestään.

  Tätä tietoa vasten näyttäisi siltä, että Westin asema lääkevalmistajien silmissä tulee entistä tärkeämmäksi ja yhtiön korkeakatteisille tuotteille pitäisi olla entistä suurempi kysyntä.

  Mitkä ovat West Pharmaseuticalin kilpailuedut?

  Vaikka West hallitsee lääkepakkausteollisuutta noin 70 prosentin markkinaosuudella, se ei ole ainoa toimittaja. Dätwyler ja Aptar ovat yhtiön kaksi kilpailijaa, joilla on merkittävää elastomeeriasiantuntemusta. Mitä etuja Westillä on näihin kilpailijoihin verrattuna?

  West Pharmaceutical Markkinaosuudet
  Markkinaosuudet ja kilpailu: West Pharmaceutical, Datwyler ja Aptar.

  Ensinnäkin, Westin fokusoituneen johtoaseman ansiosta yritys on edelläkävijä asiakkaiden uusimpien ja vaativimpien haasteiden ratkaisemisessa ja tulevaisuuden tarpeiden ennakoinnissa. West voi soveltaa tätä kertynyttä tietoa palvellakseen uusia asiakkaita, jotka kohtaavat samankaltaisia ongelmia.

  West Pharmaceutical uusien injektiolääkkeiden kehitys
  Westillä on lähes monopolistinen osallistuminen uusien ruiskevalmisteiden kehittämiseen.

  Tästä kumulatiivisesta osaamisedusta saa käsityksen, kun tutkii yllä olevaa taulukkoa. Taulukosta näkee, miten Westillä on lähes monopolistinen asema, kun se auttaa lääkeyrityksiä tuomaan vaativia injektiolääkkeidetä markkinoille.

  Toiseksi, fokusoituneena ja johtavana valmistajana West on rakentanut laajimman ja kattavimman tuotantolaitosten verkoston globaalisti. Westin toimitusvarmuus on huippuluokkaa.

  On hyvä muistaa, että valmistettavat komponentit eivät ole keskenään vaihdettavissa. Siksi lääkevalmistajan on tärkeä valita komponentit ja niiden valmistaja huolellisesti.

  Lopuksi, Westillä on maine luotettavana toimijana, jonka tuotteita on testattu enemmän kuin kenenkään muun tuotteita. Siksi se on houkutteleva kumppani riskejä vältteleville lääkeyrityksille.

  Investoinnin riskit

  Monet asiat näyttävät olevan hyvällä mallilla Westin suhteen, mutta löysimmekö tutkimuksessamme mitään riskejä Westin liiketoiminnassa, eli mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa tätä liiketoimintaa? Yleinen vastaus on: mikä tahansa, mikä vähentäisi lääkepakkausten kysyntää – ja erityisesti korkealaatuisten pakkausten kysyntää.

  Esimerkiksi mRNA-pohjaiset COVID-rokotteet ovat itse asiassa biologisia lääkkeitä, ja kuten voit päätellä, kysynnän räjähdysmäinen kasvu johti Westin kysynnän ja voittojen huomattavaan kasvuun vuosina 2020 ja 2021.

  West Pharmaceutical ja Covid-kysyntä
  COVID-rokotusten nopea hidastuminen tulee olemaan vastatuuli muutaman seuraavan vuoden ajan, mutta olemme huomioineet tämän analyysissämme.

  Olemme myös tietoisia siitä, että vaikka Westin osakkeen hinta on laskenut COVID-boostin huipputasoistaan reilusti, niin tämän kaltainen laatuyrityksen arvostus on silti aika korkea. Siksi ainakin lyhyellä välillä osakkeen hinta voi olla jonkin verran volatiili, kun markkina yrittää arvioida COVID-rokotteen hidastumisen ja Westin ydinliiketoiminnan kasvun ja tulevaisuuden näkymiä.

  Yhteenveto – miksi päätimme sijoittaa West Pharmaceuticaliin?

  Westin liiketoiminnan perustavanlaatuinen vahvuus on epäilemättä erittäin houkutteleva.

  1. Yhtiöllä on hallitseva kilpailuasema kasvavalla ja erittäin kannattavalla toimialalla, jolla on useita korkeita markkinoille pääsyn esteitä.

  2. Tuotteet ovat kriittisiä, mutta vain murto-osa lääkkeiden lopullisista kustannuksista. Niille on myös kysyntää taloudellisista olosuhteista riippumatta.

  3. Yhtiön johtoryhmä on kokenut ja uskomme, että yhtiö pystyy kasvamaan lähes pelkästään orgaanisesti sekä säilyttämään puhtaan taseen vahvan nettokassansa ansiosta.

  Siksi näemme West Pharman sijoituksena, joka parantaa Sifter-salkun laatumittareita ja toivomme, että se myös palkitsee pitkän aikavälin laatusijoittajamme.

  Karl Lidsle
  analyytikko

  Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
  Tilaa sifterin uutiskirje

  Ajatuksia laatusijoittamisesta

  Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: