Santeri Korpinen, Sifter Fund

Osakevalinta on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Ennemmin tai myöhemmin osakemarkkinoille tulee lasku, joka on aina ylimitoitettu. Yliarvostukset katoavat nopeasti erityisesti niistä osakkeista, joiden liiketoiminta ei ole vakaalla pohjalla. Siksi nousumarkkinan aikana tehdään laskumarkkinan osakevalinnat. Millaisia yhtiöitä salkussa pitäisi olla, jos osakemarkkinoilla haluaa olla mukana?

Laatuyhtiöt ovat pärjänneet hyvin laskusuhdanteissa

Historiallisesti laatuyhtiöiden osakekurssit ovat pitäneet pintansa osakemarkkinoiden laskujaksoilla keskimääräistä paremmin. Laatuun erikoistuvan sijoitusstrategian ylituotot tehdäänkin yleensä juuri heikkoina aikoina. Laatuyhtiöiden suhteelliseen ylituottoon laskumarkkinassa on useita järkiperusteisia syitä.

Laatuyhtiöihin sijoittamista voisi kuvata esimerkiksi ”erinomaisten yritysten ostamiseksi kelpohintaan”. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että laatuosakkeet ovat tuottaneet markkinoita paremmin pitkällä tähtäimellä keskimääräistä pienemällä volatiliteettillä.

Ennustettavat ja tasaisesti kasvavat yhtiöt, joiden rahantekokyky perustuu jatkuviin ja asiakkaille kriittisiin tuotteisiin sekä palveluihin, vahvistuvat entisestään laskumarkkinankin aikana.

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että korkeamman kannattavuuden yritysten osakkeet tuottavat yleensä paremmin. Hyvä kannattavuus on nimenomaan yksi laatuyhtiön tunnusmerkeistä.

Kysymys kuuluukin: miten tutkia yritysten lyhyen ja pitkän aikavälin rahantekokyvyn kasvua?

Tarkastellaan asiaa Sifter-rahaston laatuyhtiöiden valintakriteereiden avulla.

Miltä laatusalkku näyttää KPI-mittareiden valossa?

Taulukossa on vertailtu Sifter-rahaston ja S&P 500 -indeksin yhtiöiden keskeisiä liiketoimintamittareita. Sifter-rahaston yhtiöiden sijoitetun pääoman tuotto, liikevoittomarginaali, liikevaihdon kasvu ja nettovelkaisuus ovat parempia kuin S&P 500 -indeksin yhtiöillä.

Sifter Fund Global vs S&P500 - KPI-taulukko
Sifter Fund Global vs S&P 500 KPI-taulukko (29.9.2021).

Numeeriset valintakriteerit kertovat yhtiön historiasta

Laatuyhtiön tunnistaminen perustuu aina ensiksi numeerisiin faktoihin, joista käy selväksi, että yhtiö on jo osoittanut ylivertaista rahantekokykyä historiallisesti. Keskeisiä numeerisia valintakriteereitä ovat muun muassa:

1. Liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet tasaisesti ja ovat ennustettavia

Sijoittamisessa on pitkälti kyse yrityksen tulevaisuuden kasvun ja voittojen arvioinnista. Vakaasti kasvava liikevaihto kertoo yrityksen tuotteiden tuomasta lisäarvosta ja liikevoitto tehokkuudesta ja rahantekokyvystä. Tulovirtojen ennustettavuus puolestaan tuo omistajalle mielenrauhaa ja varmuutta.

2. Kilpailijoita paremmat brutto- ja nettomarginaalit

Korkeat myyntikatteet kertovat, että yrityksen tuotteilla ja palveluilla on imua, eli asiakkaat ovat valmiita maksamaan niistä preemiota. Toisin sanoen, asiakkaan saama hyöty maksetusta hinnasta on riittävän suuri. Korkea myyntikate antaa yhtiölle liikkumavaraa hintakilpailussa ja mahdollisuuden siirtää inflaatiota tuotteiden hintoihin. Vastaavasti käyttökate kertoo yhtiön tehokkuudesta valmistaa ja myydä tuotteita tehokkaasti, niin että viivan alle jää omistajille rahaa.

3. Korkea sijoitetun pääoman tuotto (ROIC)

Korkea ROIC kertoo muun muassa siitä, että yhtiön johto löytää jatkuvasti hyviä sijoituskohteita oman liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen. Korkea ROIC lupaa yleensä kasvavia tulevia voittoja. Pidämme yhtiöistä jotka sijoittavat liiketoimintasta kasvuun, ennemmin kuin jakavat voitot osinkoina osakkeille.

4. Terve tase, mieluiten nettovelaton yhtiö

Pidämme yhtiöistä, jotka pystyvät kasvattamaan liiketoimintaansa ilman suuria lainoja eli kassassa riittää rahaa. Vahva kassa on erityisen tärkeä, kun markkinoille tulee shokkeja, jolloin rahan hinta ja saanti muodostuvat vaikeaksi. Lisäksi haluamme, että yhtiöidemme taseet ovat puhtaita, eli eivät sisällä suuria Goodwill-eriä, joita usein muodostuu yrityskauppojen yhteydessä.

Esimerkki Sifterin salkusta: Novo Nordisk on vahva laatuyhtiö. Esittelen videolla Novo Nordiskia numeeristen ja laadullisten valintakriteereiden avulla.

Laadulliset valintakriteerit tuovat turvaa ja tulevaisuuden kasvua

Numeeriset kilpailutekijät ovat vain pintaraapaisu tutkimuksesta, joka kertoo lähinnä siitä, että yhtiö on ollut historiallisesti laadukas. Keskeisin tutkimusfokus on aina yhtiön laadullisissa ominaisuuksissa, jotka paljastavat onko yrityksen tulevaisuus yhtä hyvä tai vielä parempi kuin sen historia. Laadulliset ylivertaisuustekijät mahdollistavat myös nousupotentiaalin osakkeen hinnan kehitykselle tulevaisuudessa.

1. Ansaintamalli on kilpailukykyinen

Ansaintamalli on yrityksen moottori, jolla yritys tekee rahaa. Kun ansaintamalli on vaikeasti kopioitavissa ja mielellään skaalautuva, pystyy yritys suojautumaan kilpailulta ja kasvumahdollisuudet ovat merkittävät.

Esimerkki Sifter-rahaston salkusta: Costco on huikea rahantekokone, jolla on erilainen ansaintamalli.

2. Markkinoille tulon kynnys on korkea

Markkinoiden kasvu houkuttelee aina kilpailijoita. Siksi korkea markkinoille tulon kynnys on laatuyhtiöille tärkeä ominaisuus, koska se minimoi hintakilpailua. Tyypillisiä markkinoille tulon esteitä on muun muassa regulatiiviset esteet, patentit, maantiede, teknologinen etumatka ja joskus jopa riittävän pieni niche-markkina.

3. Tuotteet ja palvelut ovat kriittisiä asiakkaille

Matalasuhdanteen aikana yritykset ja kuluttajat karsivat kulujaan. Laatuyhtiön tuote tai palvelu on tyypillisesti asiakkaalle kriittinen ja siksi niiden käyttöä ei lopeteta kevein perustein. Tämän vuoksi laatuyhtiön voittojen ennustettavuus ja kannattavuus säilyy korkealla tasolla myös laskusuhdanteiden aikana.

4. Tuote edustaa vain pientä osaa asiakkaan kokonaiskuluista

Kriittisten tuotteiden ja palveluiden hinta ei muodostu asiakkaalle ongelmaksi, kun ne edustavat vain murto-osaa asiakkaan kokonaiskuluista. Tämäkin suojaa laatuyhtiöitä, kun taloudessa on muuten vaikeat ajat.

5. Merkittävä osa liikevaihdosta on jatkuvaluonteista

Laatuyhtiöllä pitää olla ennustettavaa liikevaihtoa. Usein juuri jatkuvan palvelun sopimukset edustavat tätä osaa liiketoiminnasta. Toinen tapa arvioida liikevaihdon ennustettavuutta on tutkia yhtiön asiakkaiden lojaliteettia ja ostokäyttäytymistä erilaisina taloudellisina aikoina.

Esimerkki Sifter-rahaston salkusta: Verisign on erinomainen esimerkki vahvasta laatuyhtiöstä, jolla on reilusti hinnoitteluvoimaa ja ennustettava tuloskehitys.

6. Yhtiön tuotteilla on hinnoitteluvoimaa

Hinnoitteluvoima kertoo vahvasta markkina-asemasta. Lisäksi hinnoitteluvoima antaa yhtiölle mahdollisuuden muuttaa hinnoittelua kilpailun kiristyessä. Kaikkein kriittisimmillä tuotteilla on myös hintajoustoa. Vaikka tuotteen hinta nousisi, sitä ostetaan edelleen. Tämä suojaa yhtiön rahantekokykyä korkean inflaation aikana, jolloin raaka-aineiden hinnat ja palkat nousevat.

7. Toimiala tai niche-markkina kasvaa

Loppumarkkinan kasvu selittää yli 60% yhtiön liikevaihdon kasvusta. Saturoituneessa markkinassa yhtiöt ajautuvat hintakilpailuun ja kalliiseen markkinaosuuden ostamiseen kilpailijoilta. Pidämmekin yhtiöistä, joiden liiketoiminta on fokusoitunut ja ne operoivat kasvavissa loppumarkkinoissa tai ovat pienen, mutta kasvavan nichen ykkösiä.

Esimerkki Sifterin salkusta: Disco Corporation on japanilainen niche-markkinajohtaja, jonka tuotteet ovat kriittisiä heidän asiakkaille. Sifter-rahaston analyytikko Olli Pöyhönen kertoo videolla, miksi sijoitimme Discoon ja mikä tekee yrityksestä hyvän pitkän tähtäimen sijoituksen.

Osakevalinnoilla on nyt merkitystä enemmän kuin koskaan

Nousumarkkinan aikana lähes kaikki osakkeet ovat muodissa. Vasta markkinoiden korjausliike yleensä paljastaa kenen perustukset ovat kunnossa. Sifter rahastolla on kolme periaatetta.

  1. Emme usko markkina-ajoitukseen, koska siinä ei voi onnistua systemaattisesti. Arvailu johtaa myös uusiin ongelmiin kuten voittojen kotiuttamisen ja uudelleen sijoittamisen ongelmaan.
  2. Haluamme sijoittaa erittäin laadukkaisiin yhtiöihin ja omistaa niitä kaikissa markkinatilanteissa. Uskomme, että vahvat laatuyhtiöt pärjäävät ja jopa vahvistuvat laksusuhdanteiden aikana.
  3. Seuraamme jatkuvasti yhtiöidemme rahantekokykyä ja kilpailuetuja. Vaihdamme yhtiöitä, kun löydämme paremman yhtiön tilalle tai yhtiön rahantekokyky murenee.

Olemme myös valmiita vastaanottamaan pörssimarkkinan laskukaudet tietäen, että yhtiömme kyllä kestävät ja lopulta nousevat entistä vahvempina uuteen nousukauteen.

Monille ajatus näin rauhallisesta sijoitustoiminnasta voi olla vierasta. Kysymys ei olekaan sijoittamisesta vaan laatuyhtiöiden pitkäjänteisetä omistamisesta.

Kiinnostaako pitkän tähtäimen laatusijoittaminen? Lataa 20-sivuinen opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa kerromme miten aika ja laatuyhtiöt tekevät työtä sijoittajan eduksi.

Santeri Korpinen
CEO, Sifter Capital

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: