Santeri Korpinen, Sifter Fund

Pörssikurssien tuijottaminen on turhaa. 5+1 parempaa tapaa seurata sijoituksia

Moni sijoittaja tuntuu ymmärtävän osakeseurannan väärin. He keskittyvät seuraamaan osakehintojen muutoksia eli tuijottamaan pörssikursseja. Toki osakehinnan kehityksellä on merkitystä, mutta pitkän tähtäimen sijoittajalle tärkeintä on yhtiön rahantekokyvyn kasvu.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten Sifter-rahaston tiimi seuraa rahaston 30:tä pitkän tähtäimen sijoitusta. Artikkeli on jatkoa aiemmalle kirjoitukselle, jossa pureuduimme siihen, millainen yhtiö sopii pitkän tähtäimen sijoittajan salkkuun?

Sisällysluettelo
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Pörssikurssien sijaan, keskity yhtiön rahantekokykyyn

  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen vaatii, että kotityöt tulee tehdä hyvin. Ennen sijoituspäätöstä on yhtiö analysoitava perusteellisesti. Kun tämä vaihe on tehty, ei valitettavasti voi vieläkään huokaista.

  Yhtiöt ovat eläviä organismeja. Niiden ansaintamalli ja kilpailuedut voivat hävitä ja toimialan muutokset voivat rapauttaa yhtiöiden rahantekokyvyn.

  Säännöllinen seuranta on elinehto.

  Mitkä ovat ne 5+1 asiaa, mitä pitää seurata ja mihin tulee kiinnittää huomiota?

  Laatuosakkeet toivat +34,3 % vuosituoton Sifter-rahastolle vuonna 2021.

  1. Investointihypoteesit

  Ennen sijoituspäätöstä on hyvä kiteyttää itselle investointihypoteesit. Toisin sanoen, mitkä ovat ne 1–3 asiaa, joiden varaan erityisesti tämä investointi tehdään.

  Esimerkiksi Starbucksin kohdalla Sifterin investointihypoteesit nojaavat olemassa olevien kahviloiden Same-Store sales -kasvuun sekä uusien kahviloiden määrän kasvuun Kiinassa. Näiden kahden avainmittarin lisäksi seuraamme tarkasti muun muassa myös yhtiön marginaalien ja pääomatuottojen muutoksia, investointeja, kilpailun intensiteettiä ja digitaalisten palveluiden kasvua.

  Investointihypoteesit ovat kasvun moottori, jonka takia uskomme, että esimerkiksi Starbucksin rahantekokyky tulevaisuudessa kasvaa ja sijoitus on omistajille tuottoisa. Siksi seuraamme erityisesti valittujen investointihypoteesien toteutumista.

  2. Ansaintamalli ja kilpailukyky

  Sijoitushetkellä on ymmärrettävä, miten yritys tekee rahaa ja miksi se sen katteet tai pääoman tuotot ovat parempia kuin kilpailijoilla. Ansaintamalli on moottori, jolla yhtiö tekee rahaa.

  Yhtiön kilpailuedun rapautuminen on yleensä hidas prosessi ja sijoittajan vaikein tehtävä onkin arvioida, onko kyseessä hetkellinen vai pysyvä vahinko.

  Esimerkiksi yhdysvaltalainen Intel on vuosien ajan ollut maailman suurimpia puolijohteiden valmistajia. Intelin tunnetuimpia tuotteita ovat mikroprosessorit, joita käytetään muun muassa tietokoneissa. Viimeisten vuosien aikana Intel on hävinnyt vähitellen markkinaosuuttaan ja sen teknologinen etumatka on heikentynyt.

  Tilanne kärjistyi 2020 syksyn aikana, jolloin yhtiö itse tunnusti, että heidän tuotantoteknologiansa ei ole pysynyt aikatauluissa. Ilmoituksesta seurasi muun muassa toimitusjohtajan vaihto sekä valtava huhumylly, onko Intelin valtakausi puolijohdetoimialalla ohi.

  Sifterissä seurasimme tätä huolestuttavaa kehitystä tarkasti yli vuoden ajan ja viimein lokakuussa 2020 kiitimme Inteliä yli 7 vuoden yhteisestä matkasta. Vaihdoimme yhtiön mielestämme laadukkaampaan liiketoimintaan.

  Voi hyvin olla, että Intel pystyy vielä parantamaan toimintaansa, mutta pelkäämme, että se matka kestää pitkään. Siksi emme halunneet lisätä sijoittajiemme riskiä ja myimme Intel-osakkeen. Intel-sijoitus tuotti Sifter-rahaston sijoittajille 110 % (ilman osinkoja, 2013–2020).

  Haluatko lukea lisää case-esimerkkejä? Lataa opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen. Oppaassa esittelemme laajemmin Sifterin näkemyksiä ja viisi erilaista case-esimerkkiä Sifter-rahaston laatuyhtiöistä.

  3. Yritysostot ja fuusiot

  Kaikki suuret pörssiyhtiöt tekevät yritysostoja, jotkut jopa satoja vuodessa. Pienet yritysostot eivät yleensä aiheuta vielä vaaran merkkejä varsinkaan silloin, jos yhtiö ei maksa niistä omaa arvostustansa suurempaa hintaa tai yhtiöllä on näyttöjä onnistuneista integraatioista aiemmilta vuosilta.

  Vaaran merkit ovat ilmassa, kun:

  • yritysosto tuo taseeseen merkittävästi ilmaa eli liikearvoa,
  • yhtiön velkaisuus nousee liikaa,
  • tai yrityskulttuurit ovat selkeästi erilaiset.

  Isot fuusiot vievät aina yritysjohdon fokusta sekä aiheuttavat riskejä omistajille.

  Sifterin sijoitusstrategiassa isoimmat fuusiot aiheuttavat aina sijoituksen uudelleenarvioinnin ja mahdollisesti myyntipäätöksen.

  4. Muutokset johdossa

  Pienissä yhtiöissä johtotiimi on lähes poikkeuksetta yhtiön menestyksen avain. Myös isoissa pörssiyhtiössä johdolla on yllättävän suuri merkitys, erityisesti pääoman allokointipäätöksissä (investoinnit) sekä yrityskulttuurin rakentajana.

  Yllättävät muutokset yritysjohdossa nostavat aina punaisen lipun Sifterin salkkuyhtiöiden seurantaprosessissa.

  Kun uusi toimitusjohtaja tulee talon sisältä ja omistajia on vaihdosta hyvissä ajoin informoitu, on sijoittajan riskit usein pieniä. Jos toimitusjohtajan vaihto on äkillinen ja hän tulee talon ulkopuolelta, se lisää sijoittajan riskejä. Yhtiössä haetaan todennäköisesti muutosta olemassa olevaan strategiaan.

  Meille omistajina uusi strategia näyttäytyy riskeinä, jotka haluamme arvioida tarkasti.

  5. Rahantekokyvyn kasvu vs osakkeen hinta

  Yhtenä tärkeimpänä seurannan kohteena on luonnollisesti yhtiön tuloksentekokyky. Sifterin analyyseissä yhtiön tuloksentekokyky arvioidaan viiden vuoden päähän. Siksi yksittäisten kvartaalien huono menestys ei vielä tarkoita myyntipäätöstä.

  Kun yhtiön tuloskehitys laahaa useamman kvartaalin, eivätkä johdon selvitykset ole johdonmukaisia, harkitsemme yhtiön vaihtamista parempaan.

  Esimerkiksi ruotsalaisen Atlas Copcon yhden liiketoiminta-alueen kasvuodotukset laahasivat perässä useamman kvartaalin ajan ja se aiheutti synkkiä hetkiä analyytikoille. Yhtiön johdon selvitykset olivat kuitenkin loogisia ja vihdoin Q4/2020 odotus palkittiin. Atlas Copcon tuloskasvu oli Sifterin investointihypoteesin mukainen. Emme myyneet omistustamme.

  Osakkeen hinnan nousu tai lasku ei itsessään anna meille syytä myydä sijoitusta, jos yhtiön ansaintamalli jauhaa rahaa kasvavasti.

  Joskus puolestaan tulee vastaan tilanteita, jossa osakkeen hinta on mielestämme irronnut tuloksenteosta.

  Esimerkiksi omistimme yhtiötä nimeltä iRobot vuoden 2020-2021 aikana. Yhtiön osake lähti raketinomaiseen nousuun tammikuun 2021 lopussa ja irtosi täysin fundamenteistaan. Toisin sanoen iRobotin osakkeen hinta ei vastannut enää yhtiön rahantekokykyä. Teimme pikaisen uudelleenarvioinnin ja myimme iRobot-osakkeet 230 % tuotolla.

  Lataa opas: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen

  Yllättävät tilanteet

  Joskus yritykset ajautuvat yllättäviin ongelmiin. Esimerkiksi maailman suurimmalle kahvilaketjulle Starbucksille tapahtui vuonna 2018 brändivahinko. Yhtiötä syytettiin rasismista, tavasta miten se oli kohdellut asiakkaitaan yhdessä kahvilassaan. Osake notkahti hetkellisesti ja markkinat arvioivat, leviävätkö joukkoboikotit Starbucksia vastaan.

  Onneksi yhtiö otti tilanteen vakavasti ja koulutti 175 000 työntekijäänsä ehkäisemään rasismia. Tämä rauhoitti markkinat ja asiakkaat. Starbucksin liiketoiminnalle ei tapahtunut pysyvää vahinkoa. Sifter onkin lisännyt Starbucks omistustaan sen jälkeen.

  Mielestämme tärkeintä on aina arvioida, onko yhtiön rahantekokyky pysyvästi vai hetkellisesti vaurioitunut.

  Vastaavasti kanadalainen vähittäiskaupan niche-peluri, The North West Company, kohtasi hurrikaanien voiman Karibian saarilla vuonna 2017. Kaikki kaupat tietyiltä saarilta hävisivät kirjaimellisesti taivaan tuuliin. Vaikka yhtiöllä oli vakuutukset kunnossa, hurrikaani vei tuloksesta merkittävän osan mennessään.

  Nämä ovat tilanteita, joille yritysjohto tai omistajat eivät voi mitään. Sijoitusten seurannan kannalta yllätykset ovat myös erittäin vaikeita. Omistajat voivat vain odottaa, myydä tai ostaa lisää.

  Laatuyhtiöt selviävät monista myrskyistä. Niitä auttavat muun muassa vahva yrityskulttuuri, terve tase sekä kilpailuedut.

  Sifterin lisäarvo sijoittajalle on johdonmukaisuus ja itsekuri

  Yritysten analysointi ja seuranta on kokopäiväistä työtä ja kaiken lisäksi psykologisesti raskasta. Tunteille ei ole juurikaan sijaa ja epävarmuus on ainaista. Sifterillä päätöksen tekoa vaikeissa tilanteissa helpottavat kaksi asiaa.

  1. Tunnemme yhtiöt – analyysi on tehty perusteellisesti
  2. Sifterillä on selkeä seurantaprosessi ja kriteerit mitä seurataan

  Kun osakemarkkinoilla on paljon hermoilua, on turvallista tuntea omistamansa yhtiöt. Yllättävät uutiset ja osakehintojen laskut eivät johda paniikkinapin painamiseen, koska tiedämme, että omistamamme laatuyhtiöt ovat terveitä ja niiden kilpailuedut ovat kunnossa.

  Sifterillä on etukäteen sovitut kriteerit, millaisissa tilanteissa yhtiö myydään tai vaihdetaan parempaan.

  Johdonmukaisuus ja itsekuri punnitaan juurikin vaikeimmissa tilanteissa.

  Sifter-rahasto on valjastanut 8 hengen tiimin toimimaan ennalta sovittujen prosessien ja ohjeiden mukaan. Toisin sanoen, Sifter-sijoittajat ovat ulkoistaneet osan varallisuuttaan tämän tiimin haltuun ja saavat sen täyden osaamisen kohtuulliseen hintaan.

  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen kuvaa parhaiten Sifterin sijoitustyyliä. Olemme kirjoittaneet aiheesta myös oppaan: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen.

  Santeri Korpinen
  CEO, Sifter Capital Oy

  Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
  Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
  Tilaa sifterin uutiskirje

  Ajatuksia laatusijoittamisesta

  Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: