Miksi Sifter-rahasto on Luxemburgissa?

Kun rahasto perustettiin vuonna 2003, oli kohtuullisen helppoa ja halpaa ostaa rahaston hallinnointipalvelut Luxemburgista. Toiseksi, keskieurooppalaisille Luxemburg on uskottava ja turvallinen paikka, jossa sijoittajasuoja on erityisen vahva. Mitään veroetuja Luxemburgissa oleminen ei sijoittajalle tuo. Positiviinen puoli on se, että sijoittajan varat ovat tällöin Luxemburgilaisessa Rahaston säilytysyhteisössä (Quintet Private Bank S.A, joka hajauttaa sijoittajan maakohtaista riskiä epävarmoina aikoina.