Miten Sifter-rahasto määrittelee kestävän kilpailuedun?

Yhtiön kestävä kilpailuetu näkyy usein sen kilpailijoita paremmissa numeroissa (katteet, liikevoitot, kasvu) usean vuoden ajalta. Numerot ovat vain puolitotuus. Tärkeintä on ymmärtää mitkä ovat kilpailuedun lähteet, koska ne ovat tulevaisuuden mahdollistajia. Ne voivat olla ulkoisia eli asiakasarvoa tuottavia. Tällöin asiakkaat ovat valmiita maksamaan yhtiön tuotteista ja palveluista preemiota. Kysymys voi olla brändiin, asiakaskokemukseen, hinnoitteluun tai laatuun liittyviä ominaisuuksia. Myös tuotteen kriittisyys asiakkaan liiketoimintaan tai kulutukseen voi olla kilpailuedun lähde. Sisäiset kilpailuedut liittyvät usein kykyyn tehdä asioita tehokkaammin esimerkiksi kumulatiivisen oppimisen kautta, teknologian, yrityskulttuurin, patenttien tai ostamisen tehokkuuden avulla. Yhtä kaikki, kun yhtiöllä on kestäviä kilpailuetuja, niin nämä laadukkaat liiketoiminnat tekevät tulosta markkinatilanteesta huolimatta ja yhtiö kestää myös laskukautta paremmin. Kestävän kilpailuedun yhtiöt eivät näin ollen altistu helposti hintakilpailulle ja onnistuu säilyttämään tuotteidensa ja palveluidensa laadun.