Mitä tapahtuu, jos Sifter-rahaston avainhenkilöt vaihtuvat tai kuolevat?

Sifterin strategia perustuu hyvin mietittyyn prosessiin. Tämä mahdollistaa sen, että rahasto voi toteuttaa strategiaansa, vaikka ihmiset vaihtuisivat.  Sifter Capital Oy:n tehtävänä on hoitaa Sifter -rahaston osakevalintoja. Sifter Capital Oy:n toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta ja Rahaston toimintaa valvoo Luxemburgin vastaava viranomainen (CSSF)