Santeri Korpinen, Sifter Fund

Epävarmuus on sijoittajan jatkuva riesa – miten sitä voi pienentää?

Monen osakesijoittajan alituinen murhe on epävarmuus osakehintojen muutoksista. Kun osakkeet ovat nousseet pitkään pelätään ja arvaillaan niiden romahdusta. Vastaavasti hintojen romahdettua pelätään niiden laskevan kellariin asti.

Ammattilaisina joudumme painimaan saman tunteen kanssa. Varsinkin, kun sijoitamme muiden vaivalla hankittuja rahoja. Tässä kirjoituksessa kerron Sifter-rahaston tavan elää 100% osakesalkun kanssa hyvien ja huonojen aikojen läpi.

Alkuun on tärkeä hahmottaa, mistä epävarmuus kumpuaa ja mitkä ovat ne asiat joihin sijoittajina voimme vaikuttaa.

Epävarmuus on seurausta tiedon ja hallinnan puutteesta.

Sifter-rahastolla olemme tiedostaneet, että markkinoita ei voi hallita tai ajoittaa. Puolestaan sijoituskohteiden valinta, seuranta ja myynti ovat asioita, joihin pystymme vaikuttamaan. Miten systemaattinen sijoitusprosessi auttaa pienentämään epävarmuutta?

Markkinoita ei voi hallita

Ensimmäinen neuvo on ymmärtää ja hyväksyä osakemarkkinoiden luonne. Pitkän tähtäimen sijoittaja tietää, että markkinat elävät villiä elämäänsä ja usein ylireagoivat.

Noin kymmenen vuoden välein osakemarkkinoilla on nähty yli 30 % romahduksia. Pienempiä korjausliikkeitä (-10 %) syntyy vastaavasti vuosittain ja vielä pienempiä (-5 %) useammin.

Pienemmät korjausliikkeet pyritään yleensä selittämään jonkin talouspoliittisen tapahtuman avulla, ilman tieteellistä näyttöä korjausliikkeen syistä. Enemmänkin kyse on markkinapsykologiasta.

Yleensä osakkeiden ostojen ja myyntien ajoittaminen menee ennemmin pieleen kuin oikein. Kun hyväksyy markkinoiden korjausliikkeet ja tietää, että pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tuottaneet varsin hyvin, voi osakepainon kanssa elää suhteellisen tyynesti. 

Lue myös: Kannattaako osakeostoja yrittää ajoittaa?

Osakkeiden valinta – minkälaisia yhtiöitä salkkuun on valittu?

Nousukausien aikana on valitettavan tyypillisistä, että moni sijoittaja laittaa rahansa kuumiin osakkeisiin, jotka tuntuvat nousevan päivittäin. Mielessä lienee ajatus myydä osakkeet muhkealla voitolla ennen mahdollista laskua. Käytännössä tämä onnistuu vain harvoin. Monesti sijoittajan epävarmuus vain kasvaa, koska kurssiliikkeet ovat kuumissa osakkeissa varsin rajuja.

Sifter-rahasto on valinnut systemaattisen sijoitusstrategian. Etsimme 65 000 listatun yhtiön joukosta laatuyhtiöitä, jotka ovat jo osoittaneet vahvan rahantekokyvyn ja joiden tulevaisuus on suhteellisen tarkasti analysoitavissa.

Huolellisen yhtiöanalyysin tärkeys korostuu, kun yhtiöitä valitaan pitkän tähtäimen salkkuun. Salkkuun pitää osata valita yhtiöitä, jotka hyötyvät ajasta ja kestävät myös ennalta arvaamattomat ja aina eteen tulevat markkinamyllerrykset. Epävarmuus vähenee kun osakevalinta on tehty huolellisesti.

Jos haluat lukea tarkemmin yhtiöiden valinnasta, tutustu artikkeliin: Millainen yhtiö sopii pitkän tähtäimen sijoittajan salkkuun?

Osakkeiden seuranta – mille yhtiön liiketoiminnan tulevaisuus näyttää?

Moni sijoittaja tuntuu ymmärtävän osakeseurannan väärin. He keskittyvät seuraamaan osakehintojen muutoksia eli tuijottamaan pörssikursseja. Laskevat kurssit lisäävät epävarmuutta varsinkin silloin, kun yhtiöiden valinta on alunperin tehty kevyen tiedon perusteella. Toki osakehinnan kehityksellä on merkitystä, mutta pitkän tähtäimen sijoittajalle tärkeintä on yhtiön rahantekokyvyn kasvu.

Yhtiöt ovat eläviä organismeja. Niiden ansaintamalli ja kilpailuedut voivat hävitä ja toimialan muutokset voivat rapauttaa yhtiöiden rahantekokyvyn.

Yritysten analysointi ja seuranta on kokopäiväistä työtä ja kaiken lisäksi psykologisesti raskasta. Tunteille ei ole juurikaan sijaa ja epävarmuus on aina läsnä. Sifterillä päätöksen tekoa vaikeissa tilanteissa helpottavat kaksi asiaa:

  1. Tunnemme yhtiöt – analyysi on tehty perusteellisesti
  2. Sifterillä on selkeä seurantaprosessi ja kriteerit mitä seurataan

Kun osakemarkkinoilla on paljon hermoilua, on turvallista tuntea omistamansa yhtiöt. Yllättävät uutiset ja osakehintojen laskut eivät johda paniikkinapin painamiseen, koska tiedämme, että omistamamme laatuyhtiöt ovat terveitä ja niiden kilpailuedut ovat kunnossa.

Lue myös: Pörssikurssien tuijottaminen on turhaa. 5+1 parempaa tapaa seurata sijoituksia

Osakkeiden myynti – milloin osake kannattaa myydä?

Moni sijoittaja ostaa aliarvostettuja osakkeita uskoen, että niiden hinnat nousevat taas lähtötasoillensa. Usein osakkeiden aliarvostukselle on syynsä ja kasvanut riski näkyy niiden hinnassa. Raju lasku ei takaa sitä, että osakkeen hinta nousisi koskaan takaisin entiselleen. Pahimmassa tapauksessa osakkeisiin takerrutaan ja jopa tehdään lisäostoja keskihinnan pienentämiseksi.

Pitkän aikavälin sijoittaminen ei toimi, jos salkkuun on valittu yhtiöitä, joiden rahantekokyky ei ole kunnossa tai se on murenemassa.

Tyypillisesti epävarmuus lisääntyy, kun sijoittaja omistaa väärää osaketta liian kauan. Osakkeisiin ei kannata rakastua. Rakastumalla saatat menettää sekä fokuksesi että hermosi. Sammakosta ei tule prinssiä, vaikka kuinka odotat. Mikäli yhtiön liiketoiminta murenee, se painaa väkisinkin osakkeen hintaa alaspäin.

Jos huomaat, että sijoituksesi on ajautumassa väärille raiteille, myy yhtiö. Mitä aikaisemmin myyt, sen paremmin pärjäät.

Näin toimimme Sifterillä. Myymme kun näemme, että yhtiön tulevaisuuden rahantekokyky heikkenee tai löydämme tilalle paremman yhtiön.

Lue lisää: Milloin osake kannattaa myydä?

Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – pienentää epävarmuutta ja on historiallisesti tarjonnut hyvän riskikorjatun tuoton

Jos etsit jännitystä osakesijoittamisesta, niin Sifterin rauhallisen systemaattinen tyyli ei välttämättä sovi sinulle. Sifter-rahastolle ja sen sijoittajille se on toiminut.

Viimeisen 18 vuoden ajan Sifter-rahasto on tarjonnut keskimäärin 9.8 % vuosituoton kaikkien kulujen jälkeen (19.6.2003-23.8.2021).

Tähän ajanjaksoon on mahtunut sekä finanssikriisi (-40 %) että Korona-kevät (-30 %). Vastaavasti paras nousuvuosi oli 2019, +31,4 %. Laatuyhtiöt selvisivät lopulta koronavuoden laskustakin kuivin jaloin ja Sifter tuotti yli 10 % (2020). Koronavuonnakin pysyimme osakkeissa 100 prosenttisesti ja teimme vain muutamia edullisia vaihtokauppoja salkussamme.

Kaiken kaikkiaan laatuyhtiöt ovat historiallisesti pärjänneet erittäin hyvin. Emme väitä, että pitkän tähtäimen laatusijoittaminen on paras tai ainoa sijoitustapa, mutta mielestämme sen suurimpia etuja ovat:

  • epävarmuuden tunteen vähentyminen, koska valitut yhtiöt ovat erittäin vahvoja,
  • Sifter-rahaston tuotot ovat olleet vuositasolla keskimäärin 1 % parempia kuin maailman osakeindeksillä (MSCI ACWI) 2003–2021.

Sifter-rahasto on valjastanut 8 hengen tiimin toimimaan ennalta sovittujen prosessien ja ohjeiden mukaan. Toisin sanoen, Sifter-sijoittajat ovat ulkoistaneet osan varallisuuttaan tämän tiimin haltuun ja saavat sen täyden osaamisen kohtuulliseen hintaan.

Jos haluat lukea lisää aiheesta, olemme kirjoittaneet sijoitustyylistä oppaan: Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen -opas

Vastuuvapauslauseke. Tämän sivun sisältö ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai ostosuosituksiksi osakkeisiin. Sivusto kertoo näkemyksistämme yhtiöihin, joihin olemme sijoittaneet tai joiden osakkeet olemme myyneet. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen – Lataa opas
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen - Lataa opas
Tilaa sifterin uutiskirje

Ajatuksia laatusijoittamisesta

Uutiskirjeissä kerromme avoimesti, miten sijoitamme laatuyhtiöihin globaalisti. Liity Sifter-uutiskirjeen tilaajaksi ja saat: