Miksi avaintietoesitteissä lukee merkintä- ja lunastuspalkkio max 1,5 %, mutta www-sivuilla 0 % merkintäpalkkio?

Rahaston säännöissä (Prospektus ja Avaintietoesite) lukee, että rahastolla on oikeus merkintä- ja lunastuspalkkioihin, mutta rahaston hallitus on päättänyt vuonna 2015, että merkintäpalkkiota ei oteta. Lunastuspalkkio on 0,25 % R- ja I-luokalle. PI luokalla ei ole lunastuspalkkiota. 

Voivatko nämä palkkiokäytännöt muuttua tulevaisuudessa?

Aina on mahdollista, että tilanteet muuttuvat, mutta ne eivät vaikuta negatiivisesti olemassa oleviin sijoittajiin.