Mitä tarkoittaa tuottosidonnainen palkkio (High Water Mark)?

Kun rahaston NAV (Net Asset Value) = hinta, joka lasketaan päivittäin, nousee ensin 5 % historiallisesti korkeimman kohtansa yli, niin tämän ylimeneviltä prosenteilta Rahastolla on oikeus periä 15 % palkkio, ylimenevistä tuotoista.

Esimerkki tuottosidonnaisenpalkkion vaikutuksista: Jos sijoittaja olisi sijoittanut 1.1.2020 R-luokkaan, niin vuoden lopussa sijoittaja sai nettona 10,4 %. Jos rahastolla EI olisi 5/15 tuottopalkkiota, niin sijoittaja olisi saanut n. 1% paremman tuoton eli 11,4 % sijoitukselleen.  Toisin sanoen 5% kynnystuoton ylittävältä osalta Rahasto peri 15% tuottopalkkion, joka oli n. 1% luokkaa (10,4 %-5 %=6,4 %. -> 6,4 %* 0,15=0,96 %). Luvut ovat arvioita.