Miksi uskotte, että voitte voittaa indeksirahaston?

Keskittynyt salkku laatuyhtiöitä: Uskomme, että tarkasti valikoimalla vain pienen määrän laatuyhtiöitä sekä systemaattisesti päivittämällä salkkua voi pärjätä paremmin kuin indeksi. Jos ei joka vuosi, niin 3-5 vuoden aikajänteellä.  

Sifterin Rahastolla on noin 30 yhtiötä, jotka jakautuvat 2-9 % painoilla näkemyksemme mukaan. Esimerkiksi maailmanlaajuiseen indeksiin (esim. MSCI ACWI) kuuluu yli 3 000 yhtiötä, joukossa on hyviä ja huonoja yrityksiä.