Miksi Sifter-rahasto ei sijoita pankkeihin?

Pankkien taseet ovat erittäin vaikeasti tulkittavissa, koska ei ole läpinäkyvää miltä tahoilta pankilla on saatavia, ts. kenelle pankki on myöntänyt lainaa. Yksittäinen pankki ei myöskään ole suvereeni muihin pankkeihin verrattuna, eli kilpailuedut yksittäisten pankkien välillä ovat todella pieniä. Pankkisektori on tuottanut historiallisesti heikosti, mikä karsii sen pois Sifterin laatualojen listasta.