Miten Sifter-rahasto ottaa huomioon vastuullisuusasiat (ESG) sijoittamisessa?

Sifter-rahastossa ESG-näkökulmat huomioidaan luonnollisena osana sijoitusprosessia. Sifter ei siis sijoita yrityksiin, joiden ESG-tulokset ovat alhaisia, tai jotka kuuluvat toimialalle, joka on rajattu pois Sifterin sijoitusstrategiasta. Rajattuja toimialoja ovat tupakkatuotteet, uhkapelit, fossiiliset polttoaineet, alkoholi-, ase-, sekä aikuisviihdeyritykset. Sijoitusprosessimme ovat yhdenmukaisia Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) kanssa. Lisäksi mittaamme myös yhtiöidemme nettovaikutusta, joka kertoo niiden positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista maapallolle.