Miten Sifter-rahasto määrittelee laatuyhtiön?

Kun Sifterillä puhutaan laatuyhtiöstä, tarkoitetaan yhtiön liiketoiminnan, sen ansaintamallin ja rahantekokyvyn laatua. Yhtiöllä tulee myös olla vahva tase ja vähävelkainen Tällöin yhtiö ei ole riippuvainen rahoituksen saannista eikä sen hinnasta. Laatuyhtiöitä voi arvioida esimerkiksi rahantekokyvyn, laadullisen ylivertaisuuden, kasvavan toimialan sekä korkeiden toimialalle tulemisen esteiden perusteella. Jos yhtiöllä on nämä asiat kunnossa, täyttää se luultavasti Sifterillä laatuyhtiön kriteerit, jolloin yhtiö etenee huolellisempaan tarkasteluun Sifterin tarkemman analyysiprosessin mukaisesti.