Miksi Sifter-rahasto ei sijoita energiayhtiöihin?

Vaikka viimeaikaisten maailmantilanteen (2021-2022) muutosten myötä energiasektorin toimijat ovat tehneet hyvää tulosta. Kuitenkin pitkällä aikavälillä (5-10 v) energia-alan yritykset eivät ole tuottaneet yhtä paljon, kuin Sifterin valikoimat yritykset keskimäärin. Energiayhtiöiden tulos on voimakkaasti sidonnainen energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä poliittisiin päätöksiin. Näiden arvioiminen on pitkällä aikavälillä erittäin haastavaa, ellei mahdotonta. Sifter keskittyy ennustamaan ja analysoimaan liiketoiminnan tuloksentekokykyä, ei energian hintaa tai poliittisia päätöksiä. Energia-ala on myös erittäin altis maailmantilanteen muutoksille, joka tekee alasta epävarman sijoituskohteen.