Miksi Sifter-rahasto olisi parempi sijoituskohde kuin passiivinen indeksirahasto tai ETF?

Sifteriin sijoittamalla saa kokonaisen tiimin hoitamaan osakesalkkua, jonka filosofiana on tarjota asiakkaalle turvaa ja kohtuullista tuottoa. Sifterin kautta saa globaalin hajautuksen 30 eri laatuyhtiöön, joiden laatua on arvioitu kokonaisvaltaisesti ja salkkua arvioidaan jatkuvasti uudelleen ja yhtiöitä korvataan, kun löytyy parempia vaihtoehtoja.

Jos Sifteriä vertaa laatu-ETF:ään, merkittävin ero sijoituspolitiikassa liittyy analysoinnin määrään. Pelkästään Sifterin ensimmäisessä analysoinnin vaiheessa seulotaan huonoja yhtiöitä pois yli 20 kriteerin pohjalta. Tämän lisäksi analyytikot tekevät noin 100 kvalitatiivistä syväanalyysia vuodessa eri yrityksiin. Salkussa olevia yhtiöitä myös vahditaan ja analysoidaan uudelleen ja vaihdetaan tarvittaessa parempiin vaihtoehtoihin. ETF:t seuraavat siis indeksejä, eli niistä puuttuu kvalitatiivinen analyysi yhtiön liiketoimintamallin laadusta, rahantekokyvystä ja tulevaisuuden näkemyksistä.

Globaalisti hajauttaminen matalakuluisiin indeksirahastoihin on toiminut käytännössä aina, pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Tällä on saanut keskimääräisen, noin 8 % tuoton, kuluilla vähennettynä. Jos olisi investoinut 100 000 euroa, niin arvo olisi 30-vuoden päästä hieman päälle 1 000 000 euroa. Inflaatio on toki pienentänyt reaalituottoa.

Sifter Fundin R-luokan keskimääräinen vuosituotto on kaikkien kulujen jälkeen ollut noin 9,6 % (19.6.2003-31.12.2021). Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, mutta Sifter on esimerkki siitä, että aktiivinen salkun vahtiminen, kvalitatiivinen analyysi ja tarvittavien allokaatiomuutoksien tekeminen vuosien varrella voi tuottaa sijoittajalle lisäarvoa.