Mitkä ovat Sifter-rahastolle tärkeimpiä mittareita yhtiöiden valinnassa?

Yhtiön ansaintamallissa on oltava pysyviä kilpailuetuja, jotka näkyvät muun muassa korkeampina brutto- ja nettokatteina sekä korkeina sijoitetun pääoman tuottoina. Lisäksi liikevaihdon ja tuloksenteon on oltava ennustettavaa ja kasvavaa viiden vuoden aikajänteellä. Pidämme myös paljon vähävelkaisista yhtiöistä, joilla on terve tase. Lisätietoja, katso sijoitusstrategia.